Hårdt arbejde med ny fælles missionssangbog

Det kostede blod, sved og tårer. Masser af tid og masser af penge at udgive den nye salmebog. Siden begyndelsen af 2003 har de tre folkekirkelige missionsforeninger, Indre Mission, Luthersk Missionsforening og Evangelisk Luthersk Missionsforening, samt Kristeligt Forbund for Studerende arbejdet på et lignende projekt.Et fælles sangbogsudvalg med repræsentanter fra de fire organisationer er i gang med at undersøge mulighederne for at smelte organisationernes fire sangbøger sammen til én.
Midtvejs i arbejdet er det lykkedes gruppen at skære de i alt 1450 sange og salmer i de fire sangbøger ned til cirka 700.
Nu melder der sig dog endnu en udfordring, for selv om der er mange gengangere i de fire sangbøger, så synger hver missionsforening så at sige med sit næb. Flere sange og salmer findes i forskellige tekstversioner, og nu har udvalget taget fat på 20 sange, som skal harmoniseres.
Sidst på året ventes udvalget at aflevere en samlet rapport. Ikke en ny og færdig missionssangbog, men en rapport om, hvorvidt det er realistisk at arbejde videre med projektet.
De fire organisationer har allerede udgivet de fælles ungdomssangbøger, Fællessang.
– ole