Målrettede dage gav stor vækst

Kampagnen 40 Målrettede Dage, som en lang række kirker kørte mellem påske og pinse, har vist sig at være en opsigtsvækkende succes.De kirker, der har deltaget, har gennemsnitligt oplevet 23 procent flere deltagere i gudstjenesterne. Og antallet af cellegrupper er vokset med 130 procent.
Statistikken er udarbejdet af kampagnens danske styregruppe, og her glæder man sig over, at de danske resultater overgår det internationale gennemsnit.
Kampagnen strækker sig over 40 dage, hvor deltagerne hver dag læser et afsnit i bogen „Det Målrettede Liv.“ Desuden er der gudstjenester, forkyndelse og ugentlige samlinger i cellegrupper, hvor de læste kapitler diskuteres og gennemgås.
Styregruppen er allerede parat med en gentagelse af kampagnen næste år, hvor den finder sted fra den 5. marts til den 16. april. Der afholdes et informationsmøde om »40 målrettede dage« fredag d. 19. august i Roskilde Baptistkirke.
– ole