Willow Creek:

Ny lederkonference om
forandringsledelsens kunstFredag den 30. sept – lørdag den 1. okt. 2005 udbydes Willow Creeks 10. globale lederskabs udrustning i Københavns Kristne Kulturcenter samt 58 andre steder internationalt.

Lederskabs-konferencen lanceres med blandt andet Allis Helleland fra Statens Museum for Kunst som taler

Undervisningen afvikles via storskærm. Desuden er der to „live-talere“ – altså talere på selve konferencen i Danmark.
Det er direktør Allis Helleland fra Statens Museum for Kunst og pastor og IT-salgschef Helge Standal fra Stavanger bispedømme.
De skal begge tale om forandrings-ledelsens kunst og om at være en relevant kirke i dag.
Allis Helleland er bl.a. kendt for at have lavet alternative gudstjenester på sit museum med op til 1.000 deltagere.
Helge Standal har stor erfaring med menighedsopbygning og plantning af nye menigheder i Stavanger Bispedømme.

Bill Hybels: Om at
vende utilfredshed

Bill Hybels, der er den kendte ledende senior pastor i Willow Creek Community Church i Chicago, har selv to sessioner under konferencen.
Den ene om ”The Leader´s State of Mind“. Den handler om, hvad vi ikke bør eller kan acceptere som kristne ledere, og hvordan vi vil kunne vende denne ”hellige utilfredshed” til en dynamisk indsats.
Den anden session er et forsøg på at indkredse fire basale ledelsestrategier – ”These Things We Must Do”.
Det er et forsøg på at få overblik i en verden, hvor vi præsenteres for et uoverskueligt antal ledelsesprincipper.

Rich Warrens strategi for 3. verdens samfund

Forfatteren af bestselleren ”Målrettet Liv”, Rick Warren

Forfatteren af bestseller-bogen ”Målrettet Liv”, Rick Warren, kommer også på tv.
Han er senior pastor i Saddleback Community Church. Han har skrevet en international bestseller, som er solgt i 20 mill. eksemplarer og også er læst af mange i Danmark.
Han vil følge op med en meget personlig session om, hvordan succes og økonomisk velfærd kan omsættes til gavn for verdens underprivilegerede.
Han kalder sin nye strategi for PEACE-strategi for 3. verdens samfund.

Hvordan håndtere stressfyldte miljøer?

Helt i særklasse bliver dr. Jack Groppel, der vil præsentere strategier til at kunne håndtere stressfyldte miljøer baseret på sit forsknings- og udviklingsarbejde med topatleter på basis af den seneste hjerneforskning.
Sessionen giver en række værktøjer til at kunne håndtere mentalt og psykisk krævende arbejde. Den er dermed også relevant for kirkelige medarbejdere.
Psykologen, dr. Henry Cloud, tager fat på de frugtes-løse ”nytårsønsker” og giver et seriøst bud på, hvordan gamle vaner kan erstattes med nye, når vi arbejder med livsstils-omlægning.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ledelses-guruer
interviewes

Bill Hybels har et interview med de to internationalt kendte ledelsesguruer John Maxwell og Ken Blanchard.
De drøfter bl.a. sammenhængen mellem ledelse i kirke- og erhvervsliv.
Det anbefales ledere at deltage sammen med øvrige ansatte og frivillige for at få fælles fordele som team.
Ledelsesseminaret henvender sig til alle, som har ambitioner om ledelsesansvar, eller som vil forbedre de lederegenskaber, de allerede har.
Global Leadership Summit kaldes konferencen, som forventer at kunne tiltrække 800 deltagere i Københavns Kristne Kulturcenter.
Henri.