Friskole må undvære advokat

RØDOVRE – Den lukningstruede kristne friskole Samuelskolen må fortsætte kampen for overlevelse uden advokat. Med en advokatregning på foreløbig over 200.000 kroner er der ikke længere råd til juridisk bistand.
Og kampen spidser til, for den 15. oktober træffer Undervisningsministeriet sin endelige afgørelse, om skolen skal bevare sit livsvigtige tilskud fra staten.
Ved et tilsyn sidste år fandt ministeriet, at undervisningen på skolen var utilfredsstillende, men på Samuelskolen er man overbevist om, at den beslutning er truffet på et forkert grundlag, og derfor har skolens ledelse gennem en advokat klaget til Folketingets ombudsmand. Og skoleleder Agner Dalgaard tror stadig på, at beslutningen bliver omstødt, og skolen får tilskudet tilbage. Blandt andet fordi andre skoler har fået langt flere chancer for at forklare sig og udbedre fejlene.
– ole