Kirken har et medansvar

Offentliggørelse af den kontroversielle rapport fra Velfærdskommissionen fik Haderslevs biskop,
Niels Henrik Arendt, til at påtage sig et kirkeligt
medansvar for fremtidens velfærd- Vi må bare konstatere, at eksperimentet velfærdsstat ikke er lykkedes 100 procent. Derfor er kirken nødt til at tage opgaven op rent praktisk, siger biskop for Haderslev Stift Niels Henrik Arendt til Kristeligt Dagblad.

Haderslevs biskop, Niels Henrik Arendt, mener, at kirken har et medansvar for at hjælpe de mennesker i nød, som det offentlige ikke formår at hjælpe.

Før velfærdsstaten blev grundlagt i 1933, var det kirken, der tog sig af mange af samfundets syge og nødlidende, som det offentlige ikke kunne hjælpe. Og sådan kan det blive igen på en række områder, hvor mennesker tilsyneladende glider gennem det sociale sikkerhedsnet.
Niels Henrik Arendt nævner selv områder som samvær med ensomme, aflastning for ældre, der har en syg ægtefælle, eller besøgstjeneste blandt flygtninge og indvandrere. Opgaver, som kirken i årevis har praktiseret, men som det kan være nødvendigt at opprioritere fremover.
– Det kan ikke nytte noget, vi tænker, at fordi staten tager sig af de svage, så behøver vi ikke gøre noget som kristne, fastslår han i Kristeligt Dagblad.

Kirken har en fordel

Og kirken kan noget, som det offentlige system ikke kan, hævder biskoppen.
– I virkeligheden viser det sig ofte, at den bedste måde at hjælpe andre på er ved at engagere dem i et stykke hjælpearbejde for andre. Det er en viden, vi har fra kirken, som vi kan bruge i de enkelte sogne, siger han.
Han mener, at det i denne situation er kirkens opgave at kritisere de strømninger i samfundet, der får os til at lade de svage i stikken.
Niels Henrik Arendt understreger, at der naturligvis også er sociale opgaver, som kirken ikke uden videre kan påtage sig, fordi de er ekstra ressourcekrævende eller kræver særligt uddannet personale.
– ole