Regering skal ikke være smagsdommer

Dansk Fagpresse finder, at regeringen vil få svært ved i EU at få godkendt sit forslag til ny bladtilskudsordning for dagbladslignende publikationer – bl.a. Udfordringen. Regeringen vil støtte publikationer, som henvender sig til en bred kreds af læsere.
– Disse kriterier er meget subjektive. Der vil være tale om, at der skal foretages et skøn på samme måde, som det sker i dag vedrørende momsfritagelse for uge- og månedsblade. Det er netop klager over de skønsmæssige vurderinger i de hidtidige portostøtteordninger, som er baggrunden for ændringen i tilskudsordningen, og EU-problemet vil derfor fortsat eksistere, skriver Dansk Fagpresse i et høringssvar til Kulturministeriet. Folketinget havde tirsdag 1. behandling af forslaget
Dansk Fagpresse ønsker, at samme portoordning skal gælde for ugeaviser som for dagblade, så den eneste forskel reelt er udgivelsesfrekvensen.
Det er desuden vigtigt, at kriterierne for at modtage tilskud er rent objektive, så både eksisterende og nye blade umiddelbart kan se, om de er støtteberettigede, uden at der skal ske en vurdering.
Dansk Fagpresse opfordrer til, at den nuværende ordning forlænges, til en ny lov er vedtaget og træder i kraft, så bladene ved, på hvilket grundlag de kan disponere.
Udfordringens økonomi er truet af ændringen.
Se også leder side 6.