En slider i Guds rige

Landssekretær Leon Have Thomsen, Skandinavisk Børnemission, fylder 13. juli 60 år.Han kastede sig allerede som ung student ind i det kristne arbejde. Og når Leon gør noget, gør han det 100 %.
– Joh, men er det ikke den eneste måde?, spørger Leon.
Han var født ind i Luthersk Mission i Tarm, men familien flyttede snart efter til Græsted, hvorfra Leon har sin nordsjællandske accent.
Via sin kommende kone Bente, der kom fra IM, fik Leon første gang kontakt med en frikirke, og han var aktiv i tværkirkelige foretagender som Unge Kristne og i abortmodstanden.
Efter at være gået over til Missionsforbundet, besluttede han sig til at læse til præst på præsteseminariet i Stockholm.

Sælg, hvad I ejer

Han og Bente blev derefter præstepar tre år i Rønne og derefter to år i Osted ved Roskilde, før de gik ind i UMO, Ungdom Med Opgave.
Også her gjorde Bente og Leon det 100 %, for de fik hver for sig et bibelord, der sagde „sælg hvad I ejer“ – så alt jordisk gods røg ud til fordel for et hårdt job som landsleder i 10 år for UMO – uden løn.
De fleste år var Leon leder af UMO-skolen i Vejen, og familien rejste på outreach i mange forskellige lande.
– Vi var afhængige af andres godgørenhed, men vi havde troen på, at Gud ville sørge for os. Det var svært at forklare skattevæsnet, at vi levede af tro, så jeg bad over det og fik at vide, at det gjorde vi heller ikke; vi levede i tro og fællesskab, og det forstod skattevæsnet bedre, for de kunne se, at vi var 20 mand om én bil, husker Leon.
– Alligevel var det de år, vore børn husker som de bedste. Og hvis jeg skal kigge tilbage på livet, så var det på en gang de hårdeste og de bedste år, vi oplevede dengang…
UMO-skolen kunne ikke køre rundt, så den overgik til Vejen Højskole Kibbutz, og Leon blev igen ansat i Osted fra 1982-97.

Habil oversætter

Ved siden af var han dog aktiv i mange ting. F.eks. var han en periode redaktør på Udfordringen, mens den var månedsavis; og han har tolket store navne som Luis Palau, Michael Griffith, Martin Goldsmith – ja endda Billy Graham via satellit to gange.
Leon Have har ry for at være en af de bedste oversættere af udenlandske talere, fordi han er så engageret i det, de siger.
Udover at oversætte var Leon også beskæftiget som sekretær for Luis Palau-kampagnen i Forum i et helt år og husker med glæde tilbage på et tværkirkeligt samarbejde med 80 kirker.
– Jeg møder stadig mennesker, som siger at kampagnen var det sted, de for alvor fik begyndt på livet med Jesus.
Et af Leons mange bijob var at stå for avisen Ny Vision, og i ‘97 blev han igen knyttet til Udfordringen under Leif Munk, hvor han var en særdeles arbejdsom højrehånd, bl.a. redigerede han et stort magasin med undervisning. I 1999 blev han ansat på fuldtid som sekretær for Wycliffe Bibeloversættere.
Desværre havde han slidt for hårdt på kroppen og blev sygemeldt med udsigt til en femdobbelt bypass-operation.
– En uge før operationen fik jeg min fyreseddel, husker Leon og har lyst til at sige, at man i kristne kredse måske skulle tænke på at behandle sine præster m.m. lidt bedre, end det ofte sker:
– Ofte er man i en menighed kun én ansat – men med 80 arbejdsgivere…
Det kan være hårdt – og det har da nok været det sværeste, indrømmer han.
Hjerteproblemerne førte til sukkersyge og andre følgesygdomme, men efter en vellykket operation var Leon klar igen – nu som landsleder for Skandinavisk Børnemission, hvor han skaffer mange penge til at hjælpe børn på Filippinerne og i Ukraine.
– Men selv om folk aldrig har haft så mange penge, giver de alt for lidt til mission, fastslår Leon Have.