Debatmøde om kirkens fremtid i Ribe og Århus

Fremtidens opgavefordeling mellem sogn, provsti og stift er til debat på oplæg af Kirkeministeriets arbejdsgruppe.I forbindelse med den kommende strukturreform arbejder Kirkeministeriet også på en ændring af opgavefordelingen mellem sogne, provstier og stifter over hele landet.
En arbejdsgruppe under ministeriet fremlagde i begyndelsen af januar et debatoplæg. Det er nu sendt til høring og skal diskuteres af medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg og stiftsøvrigheder på to møder i Ribe og Århus.
I Ribe er mødet onsdag 8. februar og finder sted på Askov Højskole. I Århus ligger mødet torsdag 9. februar på Centralværkstedet.
– Tore