Højskoleforstander vil tilbage til kirken

Tonny Jacobsen, der er forstander på Mariager Højskole, har besluttet at opsige sin stilling pr. 1. august næs-te år. Det er ønsket om at komme tilbage til kirkelivet igen, der ligger bag opsigelsen.

Tonny Jacobsen

Når man siger Mariager Højskole, eller som den hed indtil for nylig ‘Pinsevækkel-sens Højskole i Mariager’, så siger man også Tonny Jacobsen.
Sådan har det i hvert fald været i de senste 10 år. Men nu er det slut. Tonny Jacobsen har opsagt sin stilling som forstander med virkning fra den 1. august 2007.
– Jeg har altid sagt, at jeg anså arbejdet på højskolen for at være tidsbegrænset, siger Tonny Jacobsen om sin beslutning.
– Da vi flyttede til Mariager, sagde min kone og jeg til hinanden, at jeg skulle være højskoleforstander i 8-10 år, om alt gik godt.

Tilbage til Kirken

Hvad angår motivet for at sige op, lægger Tonny Jacobsen ikke skjul på, at han længes efter det mere konkrete kirkearbejde.
– Jeg var tidligere præst for Pinsekirken i Thisted i knap 10 år, og det er ønsket om at komme tilbage til kirkelivet igen, der ligger bag opsigelsen.
Der er dog endnu ikke noget nyt om, hvor i landet familien ønsker at slå sig ned.

Mr. Frikirkenet

Foruden arbejdet på Mariager højskole er Tonny Jacobsen også kendt for sit engagement i Frikirkenet. Et netværk af danske frikirker, der blev dannet i efteråret 2004.
Som formand for Frikirkenet har han været med til at sætte de danske frikirker på landkortet. Samtidig er han med sin rolige, diplomatiske, men faste stil en vellidt og respekteret leder.

Giver tros-identitet

Med en opsigelse som forstander, der først træder i kraft sommeren 2007, lægger Tonny Jacobsen op til en lang overgangsfase. Her håber han at få lov til at overdrage forstanderhvervet til sin arvtager. Et arbejde, Tonny Jacobsen kun har rosende ord om.
– Jeg er utroligt glad og stolt over at arbejde på højskolen med det hold af medarbejdere, vi har, forklarer han, – og det er et privilegium at se det ene elevhold efter det andet få en stærkere tros-identitet og blive udrustet til at tage lederansvar.
Arbejdsklimaet på skolen roses også af højskolens bestyrelse.
– Vi har haft et fortrinligt samarbejde med Tonny, siger bestyrelsesformand Gert Mailand.
– Vi kan kun glæde os over og udtale vores store anerkendelse af den udvikling, skolen har gennemgået i Tonnys forstandertid. En ny forstander vil overtage en veltrimmet højskole med en dygtig og engageret medarbejderstab, slutter Gert Mailand.
Bestyrelsen er nu i gang med at finde en afløser.