Ny ‘profetskole’ i København

Missionsforbundets kirke kører profetskole over 12 aftener- Profeti er meget mere end at profetere om fremtiden, siger Thomas Baldur. Han er præst ved Bethelkirken på Amager, og står i spidsen for den nystartede profetskole, som gennem en række aftener i 2006 vil belyse, hvilken betydning de såkaldte „små profeter“ fra Bibelen har i dag.
– Profeterne i Gamle Testamente er i virkeligheden meget jordnære. De taler ind i tiden og minder om, at de har lavet en pagt med Gud.
Når Jonas skal profetere over Ninive, er der tale om en profeti med betinget karakter. Gud ville jo ikke ødelægge Ninive, han ville frelse byen.
Men det var nødvendigt, at det blev sagt, som det var. Det kan ikke nytte noget, at vi mennesker bevæger os i øst, når Gud ønsker os mod vest.
Vi kan også høre skræmmende profetier i dag. De er ikke Gud-ønskede, men de er konsekvensorienterede, konsekvenser af menneskelige handlinger: „Hvis ikke, så….“
Thomas Baldur, der er præst i Missionsforbundets kirke på Amager, Bethelkirken, vil gerne, at vi får en klarere fornemmelse af, hvad der menes, når Bibelen taler om profetisk tjeneste. Derfor har han startet en profetskole over 12 aftener i dette forår og efterår.

Social indignation

Hos de 12 „små profeter“ betyder profetien blandt andet en social indignation over egoisme og manglende selverkendelse. Det er klar tale med en meget konkret, social kant – et kald til opvågnen og ansvarlighed, både over for Gud og mennesker.
Profetskolen tager ikke udgangspunkt i eksotiske populærforestillinger om profeti som spådom og forudsigelser.
Undervisningen vil provokere og opmuntre til, hvordan vi almindelige mennesker kan leve profetisk i en multietnisk og globaliseret verden. Profettjeneste i nutiden er en måde at tænde lys i vores by og vores land ved ærligt og modigt at bringe Guds ord om håb og frelse ud i det offentlige rum.
– Den seneste tids begivenheder har aktualiseret vigtigheden af, at vi taler med en profetisk røst nu“, siger Thomas Baldur til Udfordringen.
Profetskolen startede den 19. januar med Hoseas og fortsatte den 16. februar med Joel. Den 16. marts tager Thomas Baldur fat på Amos, og så fortsætter det i foråret og efteråret med profeterne i den bibelske rækkefølge. Der er stadig plads til interesserede.