Ny formand for Indre Mission

Anders Dalgaard efterfølger Christian PoulsenSognepræst Anders Dalgaard, Øster Snede, er valgt til ny formand i Indre Mission.Han afløser sognepræst Christian Poulsen, som efter ti år i bestyrelsen, heraf de otte som formand, har ønsket at udtræde af Indre Missions Hovedbestyrelse.
Den nye formand er 50 år og til daglig præst i landsognet Øster Snede nord for Vejle.
Anders Dalgaard voksede op på landet i det nordvestjyske Vinding sogn, og man siger om ham, at han har Indre Mission i blodet.
Søndagsskolerne og IM har i hvert fald altid fyldt meget i Anders Dalgaards liv. Foruden at være aktiv i det lokale arbejde var han i en årrække også formand for Indre Missions landsungdomsudvalg.
Han trives godt med at være præst i sit sogn på landet.
Som andre præster ser han søndagens gudstjeneste som ugens højdepunkt, men han holder også meget af at være i tæt forbindelse med sin menighed gennem uformelle kontakter i ugens løb.
Det falder ham f.eks. let at snakke med hvem som helst uanset alder, og hvad der ellers kunne hindre dialogen.
Sognet er da også et af de mest indre missionske i landet. Det ligger på egnen for den gamle vækkelsesbevægelse „De stærke Jyder“, som spillede en stor rolle i det 18. århundrede, hvor lokalbefolkningen satte sig op imod præsternes liberale kristendoms-forståelse. F.eks. nægtede man at synge fra en ny salmebog og fortsatte med at synge de gamle sange, selv om præst og kordegn sang sit.
I dag er det IM, der står stærkt her, men der er også andre kirkelige organisationer i sognet, der ligesom andre kirker på egnen har en høj kirkegangsprocent. I nabosognet Korning bygger man f.eks. en større kirkebygning, fordi der ikke er plads nok!
Men Anders Dalgaard skal fremover forsøge at hamle op med de udfordringer, Indre Mission står overfor uden for „IM-smørhullerne“.
Indre Mission er en 150 år gammel vækkelsesbevægelse, og nogle mener, at vækkelsen er gået i stå. Selv om Indre Mission har en stor og aktiv undomsbevægelse, så er det især IMs egne børn, og den store udfordring er ikke blot at holde sammen på tropperne, men at vinde nyt land.
I første omgang henviser Anders Dalgaard til Hovedbestyrelsens udredningsarbejde i 2005. Her lukkede man f.eks. op for, at lokale IM-folk godt kan danne valgmenigheder uden at glide ud af bevægelsen. Men IM er fortsat meget fokuseret på at være folkekirkelig, selv om man på afgørende punkter er utilfreds med udviklingen i kirken.
– Skal Indre Mission være levende, må den også holdes i bevægelse. Men bevægelsen skal ske i forlængelse af den historiske selvforståelse af Indre Mission som en folkelig vækkelsesbevægelse inden for den danske folkekirke, siger den nye formand.
– Dermed er langt fra alle problemer løst, men der er givet en platform at arbejde og kæmpe ud fra, som Anders Dalgaard udtrykker det.
Anders Dalgaard er gift med Helga, som er diakon og arbejder som pædagog på Skærvebo i Løsning, et af Kristelig Handicapforenings bofællesskaber. De har børnene Frederik og Mathilde på henholdsvis 11 og 7 år.