Humanitære foreninger fritages nu for moms

Millioner af kroner er på vej til kirkelige og humanitære organisationer.

Finansminister Thor Pedersen

Finansminister Thor Pedersen vil nu refundere de humanitære organisationers købsmoms, der årligt udgør omkring 200 millioner kroner.
Hidtil har finansministeren været imod momsfritagelsen idet han har henvist til, at det ville være i strid med EU’s regler på området. Men EU’s skattekommissær Kazzlo Kovacs har nu sagt god for, at reglerne ikke forhindrer de enkelte medlemslande i at give organisationerne kompensation for momsen. Det oplyser skatteminster Kristian Jensen i et svar til Folketingets skatteudvalg.
I Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation, ISOBRO, er der tilfredshed med afgørelsen. Generalsekretær Flemming Kofod-Svendsen siger:
– Vi er meget glade for, at skatteministeren har fået afklaret sagen i forhold til EU, og vi håber, det vil føre til, at de almennyttige organisationer kan få deres købsmoms refunderet.
– Tore