Pressestøtte vedtaget – men uafklaret

EU skal først godkende ordningen. Udfordringen er fortsat hårdt ramt… Folketinget vedtog tirsdag kulturminister Brian Mikkelsens forslag om, at der afsættes en pulje på 10 millioner kr. til distributionsstøtte til dagbladslignende publikationer.

Brian Mikkelsen, Kons.

Alle tilstedeværende medlemmer af Folketinget stemte for. Kun ved en fejl stemte seks medlemmer af SF dog imod.
Udfordringen hører med i den gruppe, som mistede tilskuddet fra nytår, og som den nye ordning skal tilgodese.
Selv om støtten skal gælde fra nytår 2006, er det endnu uafklaret, hvem der kan støttes. EU skal først godkende, at ordningen ikke er konkurrenceforvridende.

Upræcise formuleringer

Dansk Fagpresse har allerede klaget over, at formuleringerne i loven er så upræcise, at det ikke er åbenlyst, hvilke blade der kan få støtte.
Dansk Fagpresse skriver, at en sådan tilskudsordning skal være så klart formuleret, at både eksisterende og nye blade umiddelbart af teksten i bekendtgørelsen kan se, om de vil være støtteberettigede. Og at det fordelingsudvalg, der skal bevilge støtten, alene skal se på, om et blad falder inden for disse klart definerede kriterier. – Bekendtgørelsen rummer en række begreber, som kan fortolkes meget forskelligt.

Dyr for Udfordringen

Udfordringen mistede ca. en million årligt, da den tidligere post-ordning ophørte, men har til gengæld fået tilskud fra bibliotekstilsynets bladpulje på knap 400.000 kr. Det manglende skaffes ved besparelser og forhøjelse af abonnement.

Fortsat indsamling

Missionsfonden af 4. maj 1964 har oprettet et støtteprojekt (nr. 5721). Her kan alle, der ønsker at støtte, at den kristne avis fortsat kan udgives, indsætte et gavebeløb på girokonto 613-9450 eller på bankkonto: 119906139450.
Udfordringen påskønner meget indsamlingen:
– Vi vil f.eks. gerne sende avisen gratis til fængsler, soldaterhjem, biblioteker, efterskoler eller mindrebemidlede. Men vi har brug for nogen, der dækker udgifterne, siger redaktør Henri Nissen.
Adressen er: Harpevej 14, 3650 Ølstykke. Telefon 47 17 40 40. Fax 47 17 40 18. mail: mfond@mail.dk