Rekord-gaveregn i Danmission

Aldrig før har Danmission modtaget større støtte til sit arbejdeIndtægten i 2005 beløber sig til over 37 millioner kroner, hvilket er en stigning på ca. 8,5 procent i forhold til 2004.

Kirkeledere på forsoningsmøde arrangeret af Danmission

Med den store opbakning til missionsarbejdet ønsker Danmission at styrke fremgangen ved en yderligere fokusering af arbejdet.
Et af de helt store fokusområder er dialog. I februar brugte Danmission sit stærke netværk og tog initiativ til at sende en kirkedelegation til Egypten for at mindske de aktuelle spændinger, udløst af Jyllands-Postens Muhammed-tegninger, og bidrage til fælles forståelse.

Overskud takket
være bidragyderne

Danmissions indtægt i 2005 på 37.386.000 kr. er en stigning på 2.936.000 kr. i forhold til 2004.
Indtægten på over 37 mio. er egne indsamlede midler, og dertil kommer Danida-finansierede projekter på 11.290.000 kr.
Fremgangen i gavebidragene til missionsselskabet kommer især fra individuelle personer, genbrugsbutikkerne og støtteorganisationer. Danmission modtog i 2005 også 7.647.000 kr. i testamentariske gaver, hvilket er rekordhøjt.
Danmissions bestyrelse og medarbejdere er taknemmelige for de mange tusinde gaveindbetalinger, som tilsammen udgør det flotte resultat.
Den gode økonomiske opbakning gør det muligt at hjælpe mennesker til et bedre liv gennem bæredygtige og langsigtede projekter sammen med kirkerne i Afrika og Asien.
Og der er behov for stadig flere kræfter og midler i dette vigtige arbejde.

Kirkedelegation til Egypten

For at opnå større gennemslagskraft vil indsatsen blive koncentreret i fokusområder.
Et af de største er dialog, hvilket senest kom til udtryk i februar, hvor Danmission tog initiativ til at udsende en kirkedelegation til Egypten for at viderebringe budskabet om, at kristne og muslimer kan leve sammen i fred og dialog.
Netop Danmissions dialogarbejde i Egypten har dannet grobund for selskabets stærke netværk i landet.
Netværket muliggjorde, at kirkedelegationen kunne mødes med nogle af de religiøse ledere, som har størst indflydelse i regionen.
– Tore