Skal Holberg politianmeldes?

I disse Muhammed-tegninge-tider florerer det med vittigheder og karikaturtegninger af hele situationen. Noget af det er virkelig morsomt. Andet er både morsomt og tankevækkende. Det er i hvert fald denne, som jeg fik forleden:

I Ludvig Holbergs Epistler findes der som »Epistola 434« en skarp kritisk behandling af Muhammed og hans lære. Må denne tekst blive stående i udgaverne af Holbergs værker, eller skal man kræve den sværtet eller skåret ud i bibliotekernes eksemplarer og fjernet fra internettet? Her er den:
»Jeg haver udi min Heldte-Historie sagt, at det er vanskeligt at dømme om den falske Prophet Mahomed, enten han haver været en Bedrager eller en Fanaticus, enten han af Underfundighed gav sig ud for at være en Guds Prophet, eller han troede selv sig saadan at være.
Hvilken Meening man herudi antager, saa kand den bestyrkes med vigtige Argumenter. Af dem, som holde for, at han selv troede, hvad han lærede, ansee nogle ham som een, af hvilken Fanden betiente sig som et Redskab til at forføre Mennesker til vrang Lærdom. Andre derimod med større Grund ansee ham som en Enthusiast.
At en fanatisk Heede alleene haver drevet denne forunderlige Mand, søger man at bevise en Deel af de vanskabte Historier, som han digter, sær af hans selsomme Himmel-Rejse, hvorover fornuftige Araber forargede sig; en Deel ogsaa af de mange usammenhengende Ting og Forvirrelser, item Contradictioner, som findes udi Alcoranen: Thi saadant, meene de, kand ikke flyde uden af en forvirret Hierne.
Andre derimod meene, at saadant kand gandske overeensstemme med en listig Bedrager. Thi Erfarenhed viser, at, naar een først haver bragt sig udi Reputation, helst blant dumme og vankundige Folk, kand han siden ikke alleene binde dem paa Ærmerne hvad han vil, men end og forfremme sin Lærdom ved de selsommeste og uriimeligste Fictioner; efterdi Menneskerne ofte holde det for en Merite at troe hvad som strider mod Fornuften, anseende simpel og klar Lærdom som menneskelig, men uforstaaelig som guddommelig.«

Gode gamle baron Holberg skal vist være glad for, at han ikke skrev dette i 2006! Så var hans gods i Tølløse blevet nedbrændt til grunden og han selv kogt i olie.

Ganske tankevækkende, ikke?