Norske kirkeråd fusionerer

NORGE – Norges Frikirkeråd og Norges kristne råd har besluttet at nedlægge arbejdet hver for sig og fortsætte i et fælles kristent råd, Norges Kristne Råd.De to råd har i mange år arbejdet med mange af de samme spørgsmål.
– Vi har grund til at glæde os og feste i ydmyghed. Det vi her får lov at opleve, er svar på bøn: At kristne må være et, siger Arnfinn Løyning, som indtil sammenlægningen var bestyrelsesformand i Norges kristne råd.
Den formelle oprettelse af rådet bliver 1. september i år. Medlemmer af det nye råd spænder fra Den katolske Kirke til Pinsebevægelse og De Frie Evangeliske Forsamlinger. Adventistsamfundet kommer med som observatører i det nye råd.
Formand og næstformand fra 1. september bliver Svein Jacobsen Veland og Arnfinn Løyning.
– KPK / hb