Nære kirkelige bånd til Baltikum

I årbogen fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd 2005-2006, som netop er udkommet, er temaet ’Kirker i Baltikum’.Med temaet sætter Det mellemkirkelige Råd fokus på vores nære søsterkirker i Estland, Letland og Litauen, som er kommet tættere på os i årene efter murens fald. Mange danske menigheder har gennem flere år haft venskabsmenigheder i Baltikum, og Norden og Baltikum opfattes nu som en samlet region både i Konferencen for Europæiske Kirker og i Kirkernes Verdensråd.
Der er dog også meget store forskelle mellem de nordiske og de baltiske lande, både historisk og i nutiden. Den lutherske tro er fælles for flertallet af Estlands og Letlands befolkning og for en betydelig minoritet i Litauen. Men den lutherske kirke i Baltikum er betydeligt mere konservativ i holdningen til f.eks. ligestilling mellem mænd og kvinder og tolerance over for minoriteter, herunder også seksuelle.
Udover mange venskabsforbindelser mellem danske og baltiske menigheder er der også etableret et nordisk-baltisk teologisk samarbejde.
– hb