50 år

Lektor Carsten Elmelund Petersen begyndte sin karriere som mekaniker og maskinmester

Carsten Elmelund Petersen fylder den 21. august 50 år.
Carsten Elmelund Petersen er lektor i systematisk teologi på Dansk Bibel Institut i København. Han kom sent i gang med teologien i 1982 efter to gennemførte uddannelser som automekaniker og maskiningeniør. Han blev cand. theol. 1991, og fra 1993 adjunkt på Dansk Bibel-Institut og fra 2002 lektor samme steds. Han har særligt været optaget af forholdet mellem den kristne tro og dens betydning og de konsekvenser, som troen har i kristne menneskers liv. Det var hovedinteressen bag hans Ph.D. afhandling ”Troens gerning” fra 1995. De senere år har han særligt beskæftiget sig med Kierkegaards og Løgstrups etiske tænkning samt nyere strømninger som kontekstuel etik og globaletik. Efter en ældre kollegas pensionering har han også undervist engageret i dogmatik. I den sammenhæng har han fokuseret på Jesu døds betydning, og efter hans opfattelse er der for mange forsimplede svar i dansk kirkeliv på, hvorfor Jesus døde. Han underviser også gerne i mere folkelige sammenhænge, f.eks. i Kirkelig VoksenUndervisning.
Privat sætter han pris på familielivet med hustruen Esther og deres sønner Conrad og Ulrik. Han nyder ture til skov, sø og strand, som der er rigeligt af i de nordsjællandske omgivelser, hvor han bor. Fødselsdagen nydes sammen med nærmeste familie.