Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle breemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret svarkuvert.
Orla Lindskov Christensen, Aanne Maries Vej 16, 9000 Aalborg

Brev:
Jeg ønsker at kende Gud
Kære Orla Lindskov
Sagen er den, at jeg hver dag tænker meget på, hvad det vil sige at tro på Gud. Jeg er som de fleste danskere et ganske almindeligt folkekirkemedlem. Jeg er begyndt at gå regelmæssigt i kirke. Jeg må ærligt tilstå, at det gjorde jeg ikke før.
Jeg er for kort tid siden blevet skilt efter mange års ægteskab. Min kone havde mange gode sider, og jeg havde nok for få. Det piner mig nu, at jeg ikke før gjorde noget for at forbedre mig. Men jeg var vel ikke klogere på det tidspunkt. Mit helbred skranter også meget nu. Jeg vil så gerne nå ind til livets mening. Jeg må nok tilstå, at når jeg nu går i kirke, så er det nok, fordi jeg frygter Gud. Det lærte jeg allerede i mit barndomshjem, at man skulle. Rent ud sagt er jeg nok bange for Gud. Jeg har jo ikke så meget at rose mig af i forhold til ham. Mon han overhovedet ser i retning af mig? Mon han overhovedet bryder sig om mig?
Jeg har jo ikke levet et særlig kærligt liv.
For et år siden kunne jeg ikke med min vildeste fantasi have forestillet mig, at mit liv skulle blive sådan, som det er nu. Mon der alligevel er en eller anden straf i det fra Gud?
Hvis der er, så vil jeg godt nok tillade mig at være vred på Gud. Tingene i mit liv gik jo slet ikke, som jeg troede de ville gå. Han kunne godt have advaret mig i tide. Det gjorde han måske også. Min tro var måske for lille, så jeg hørte det slet ikke.
Du kan nok ud fra mit brev høre, at jeg inderst inde ønsker at kende Gud. Det er nok også derfor, at jeg går meget intensivt i kirke nu i min sølvbryllupsalder. Det er ikke kun mit legeme, det er hele mit liv, der trænger til helbredelse. Jeg tror, at det eneste, der kan redde mig nu, det er, at Gud og mennesker vil elske mig, selv om jeg står med et liv, der langt fra gik, som det skulle.
Vil du bede for mig og sende mig en såkaldt salvedug. Jeg har læst, at sådan en har givet Guds hjælp til mange. Jeg vil også prøve at komme til et af dine forbønsmøder.
Med venlige hilsener fra en mand, der ønsker at være anonym

Svar:
Fokusér på Gud i stedet for problemerne
Kære anonyme mand
Du er kommet dertil i dit liv, hvor du tænker meget over, hvad det vil sige at tro på Gud. Det er et godt sted at være kommet til.
Nogle mennesker tror, at Gud kun er der for at hjælpe visse perfekte, kærlige mennesker, og den slags mennesker tror de ikke, at de selv er. Men sådan er Gud heldigvis ikke. Det er en måde at tro på Gud på. Men det er ikke den rigtige måde. Gud er der for alle mennesker og ikke mindst, han elsker alle mennesker.
Mange tror noget forkert om Gud. De frygter Gud på en forkert måde. De tror, at han er én, som konstant overvåger dem og lurer på deres fejl. De tror, at han bare venter på en anledning til at ramme dem og pine dem. Men sandheden er, at mennesker, der tror sådan, faktisk piner sig selv. De tror, at Gud ikke bryder sig om dem. Men sandheden er snarere, at de ikke bryder sig om sig selv.
Der findes også mennesker, der har gået regelmæssigt i kirke i mange år. De synger med på salmerne og sangene og lovsangskorene – rigtigt højt for på den måde at gøre indtryk på Gud og vise ham, hvor meget, de tror. Men det behøver de slet ikke. Gud tror på os og elsker os, uden at vi behøver at anstrenge os. Selv når du er fortvivlet over dig selv, forvirret og syg. Selv når katastrofer rammer dig. Faderen, som er Gud, kender dine behov, endda før du selv formulerer dem. Det bør vi takke ham for i Jesu Kristi navn.
Gud er ikke ude på at ramme os mennesker. Han er ikke ude på at straffe os. Gud er derimod faderen, der under alle forhold går ved din side. Han elsker dig ligeså meget, som han elsker mig. Han har tålmodighed med os mennesker og elsker os, også når vi straffer os selv og piner os selv og giver ham skylden for det.
For at vende tilbage til dit udgangspunkt: – hvad det er at tro på Gud – så vil jeg gerne tage nogle ord af Jesus frem fra Bibelen. Disse ord bliver kaldt ”den lille Bibel”. Det er Johannes-evangeliet kap. 3, vers 16, og der står: – ”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.”
Og der står videre i vers 17: ”For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.”
Men selv om vi tror på Gud og på hans søn, Jesus Kristus, så sker det alligevel, at vi henfalder til den gamle frygt, til de gamle forestillinger, til den gamle forvirring i vores tanker. F.eks. kan vi let få den tanke, at problemer og tab i vores liv skyldes mangel på tro eller mangel på Guds kærlighed. Men sådan er det heldigvis ikke.
Vi mennesker har en tendens til at fokusere på vores problemer i stedet for at fokusere på Gud. Men da er det godt at huske på, at lige der, hvor du er nu, der er Gud også. Lige der, hvor dit problem er, der er Gud også. Når du siger disse sætninger stille for dig selv, så er det, at Guds nærvær aktiveres. For de sætninger er sandheden, og Jesus lærer os, at sandheden rummer Guds kraft til at frigøre os.
Vores forhold til Gud bygger på, at han holder fast i os. Nogle gange kan vi næsten tro, at det er os, der med vores anstrengelser holder fast i ham. Men nej, han holder fast i os, uanset om vi snubler og falder lige lukt tilbage i de gamle vaner eller igen lukker op for den gamle frygt.
Sker det, skal vi ikke blive bange. Det er, hvad der kan ske, for vi mennesker er ikke perfekte. Heller ikke selv om vi er kristne. Det er nemlig sådan, at hver gang du udfordrer gamle, forkerte væremåder og vaner, så vil de kæmpe imod med næb og klør. Husk da at have tålmodighed med dig selv og vær kærlig overfor dig selv, for sådan er Gud overfor dig.
Hold fast i den tro og tillid, du har til Gud. Selvom dit liv gør ondt lige nu, så er du på vej til at opleve Guds betingelsesløse kærlighed. Vi mennesker kan næsten blive bange for Gud, eller for den sags skyld vrede på Gud, når tingene i vores liv ikke gik, som vi troede, de ville. Men det kan Guds betingelsesløse kærlighed rumme.
Venlig hilsen
Orla Lindskov

Brev:
Er det nok,
at du har bedt over salvedugen?

Kære Orla Lindskov
Jeg har et kort spørgsmål til dig i anledning af, at jeg har modtaget en salvedug. Spørgsmålet lyder: – Skal jeg også bede om helbredelse i forbindelse med, at jeg lægger salvedugen under min hovedpude, eller er det nok, at du har bedt over den?
Med hilsen
Karen

Svar:
Fint, hvis du også
beder over salvedugen

Kære Karen
Det er bare fint, hvis du også beder i forbindelse med salvedugen. I Mattæus-evangeliet kapitel 18, vers 19, siger Jesus jo: – ”Alt, hvad to af jer her på Jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske fader.
Venlig hilsen
Orla Lindskov