Far, mor og arbejde – et politisk projekt

Under overskriften Far, Mor og Arbejde har Kristelig Fagbevægelse sat et politisk projekt i gang om familie- og arbejdsliv. Baggrunden er, at alt for mange oplever, at de ikke kan få familie-, arbejds- og fritidsliv til at hænge sammen.En stress-analyse, Kristelig Fagbevægelse har lavet blandt egne medlemmer, viser, at tæt på hvert tredje medlem føler sig tappet for energi efter arbejdsdagen, og hvert femte medlem føler sig stresset i hverdagen.
Kristelig Fagbevægelses formål med projektet er at udarbejde konkrete og hverdagsnære værktøjer, som medlemmer og ansatte kan bruge til at skabe en bedre sammenhæng mellem familie og arbejde. Samtidig skal projektet munde ud i et oplæg til, hvad Kristelig Fagbevægelse kan foreslå til fremtidige overenskomster, så de bliver mere familievenlige.
Schwartz