Teenagernes ’kristne’ facader krakelerer her

Mariager Efterskole har i 25 år givet teenagere kristne værdier i samme takt, som de måtte opgive at leve op til deres forældres forventninger.
– Skolen har aldrig haft større søgning end nu, fortæller forstander Jens Henrik Kirk.Pinsevækkelsens Efterskole. Efterskolen PVE. Og nu Mariager Efterskole. Kært barn har mange navne. Og mange børn har de sidste 25 år nydt godt af visionerne om at starte en efterskole på kristne værdier.– Og kristne værdier, som de kommer til udtryk i frikirker, er hvad Mariager Efterskole også vil stå for de næste 25 år. For selv unge fra kristne hjem har brug for at finde ind til troens kerne og ikke bare leve efter forældrenes normer på overfladen. Det mener skolens forstander Jens Henrik Kirk:
– Min mest pudsige oplevelse her på skolen har været at støde på teenagere, som udgiver sig for at være noget andet, end de er, pga. deres forældre. Der er så mange kristne unge, som er blevet opdraget med, hvordan og hvorledes man skal være som kristen. De har et idealbillede fra forældre og deres kirkelige baggrund, som får dem til at prøve at ligne noget, de ikke er.
– Hvis du går ind i en kirke i dag med en smøg i hånden og ring i øret, så kigger alle mærkeligt på dig, så teens prøver at være nydelige udenpå for at tilfredsstille den kristne kutyme omkring dem.

Fra Nørrebro til
kristen ’ghetto’

– Det har været enormt spændende at komme ind bag facaden på de mennesker og se, hvilke skæbner der ligger bagved. Det har været meget lærerigt. Det er en del af det, vi gør her, at få vores unge til selv at indse, hvad de tror på, og hvorfor de tror på det, i stedet for at leve efter et bestemt ideal, fastslår Jens Henrik Kirk.
– Han har været forstander på Mariager Efterskole det seneste år og er søn af skolens pionér Poul Kirk, der også har været primus motor i opstarten af Frydensberg Efterskole og Efterskolen Alterna i Mariager. Selv har Jens Henrik Kirk også pionérblod i årerne. Han startede og ledede Azusa-klubberne bl.a. på Nørrebro gennem flere år:
– Du kommer fra gadearbejde blandt unge – hvordan er det at komme ind i en kristen ’ghetto’?
– Det er meget spændende at være del af en decideret discipeltræning. Naturligvis er der forskel på de problemer, de unge på gaden på Nørrebro slås med, og så kristne unge på en efterskole; men deres livsanskuelse, deres væremåde og deres tankegang er faktisk meget ens. Begge grupper er jo almindelige teenagere!

Efterspørgsel på
kristne værdier

– Mariager Efterskole startede som Pinsevækkelsens Efterskole i 1981 ved siden af Pinsevækkelsens Højskole, der også for nylig har skiftet navn til det mere lokalt klingende Mariager Højskole.
– Men hvorfor startede man en kristen efterskole dengang?
– Der var efterspørgsel på kristne værdier og et sted for unge, hvor grundlaget var pinsevækkelsens menneskesyn, fortæller Jens Henrik Kirk.
– Desuden ville der være rum for en synergieffekt mellem højskole og efterskole på samme sted.
– I starten var det mest børn og unge fra pinsekirkens bagland, som kom på PVE. Der var 36 elever det første år, men det er så vokset støt til 94 elever i dag.
– Vi oplever faktisk, at der er større søgning til Mariager Efterskole end nogensinde før. Dengang var der behov for et sted for unge, baseret på pinsevækkelsens værdier. I dag er det jo det samme. Folk er glade for en efterskole, som har et grundlag, som står fast, og som har stået fast siden starten.

Teenagere har
ikke forandret sig

– Men har teenagerne ændret sig – fx i forhold til moral og kristendom?
– Det centrale omdrejningspunkt har altid været, og er i dag, Gud.
Teenagere, som kommer til vores skole i dag, kommer for at lære Gud at kende. For 25 år siden var det ikke på samme måde populært at tage på efterskole. Det var mere et anbringelsessted end en egentlig skole.
Næsten alle vores elever har et eller andet forhold til kirke og kristendom, men der er selvfølgelig nogle, hvor det er mere perifert. Så unge, der kommer her – uanset om de er personligt kristne eller ej – ved, hvad de går ind til, og at dette er en kristen efterskole.
– Hvad er jeres drømme for de næste 25 år?
– Vores fremtidsdrømme er fortsat at være en skole, som er discipelskabstrænende, og som holder fast i vores værdigrundlag. Desuden vil vi blive ved med at opretholde et højt fagligt niveau.
– Vi gør også noget omkring vores ydre rammer, hvor vi har bygningsprojekter osv. i gang, så vi kan følge med og blive ved at være en moderne skole, slutter Jens Henrik Kirk.
I løbet af efteråret sættes spaden i jorden til helt nye fysiklokaler, spisesal og aula. Byggeriet ventes færdigt til næste sommer, hvor Pinsekirkernes SommerCamp lægger beslag på faciliteterne.
Jubilæet fejres med en reception den 24. september, hvor venner, forretningsforbindelser, tidligere og nuværende elever og forældre samt skolens bagland i øvrigt er velkomne.