Fra hippier på hash til karismatisk kirke

Else og Sten Thomsen har været ledere af Frikirken på Havnen i København, siden de startede den for 15 år siden. De lægger vægt på tilbedelse og lovsang, og at Guds nåde og ubetingede kærlighed må være grundlag for fællesskabet.Else og Sten Thomsen har en fortid som hippier på hash og den slags. De boede i Thy-lejren i 70’erne, men en dag kom vendepunktet. En tur til København førte Sten sammen med unge kristne, og det endte med, at både han og Else blev troende kristne.

Else og Sten Thomsen har været ledere af Frikirken på Havnen i 15 år

Senere flyttede Else og Sten til København, hvor de i 1991 startede Frikirken på Havnen lige ved siden af Christiania.

Profetisk bekræftelse

– Vi følte, Gud sagde til os, at vi skulle starte en kirke. Vi havde haft bedemøder i Huset (Soli Deo Gloria) i Knabrostræde i København fra 1985 for en lille kreds, hvor vi så en trekant for evangelisation i byen: Vesterbro, City og Christianshavn. Nogle år senere følte vi i en medarbejdergruppe, at nu var tidspunktet kommet til at starte kirken, fortæller Sten Thomsen.
Ingen vidste, at de havde denne plan, men på et åbent aftenmøde gav en gæst ved mødet med en taler fra Colombia dem et profetisk ord, der bekræftede deres plan.
– Det var fantastisk, for denne mand kunne ikke vide, at vi netop om formiddagen havde besluttet at sætte i gang.

Kaffebar er ikke nok

Sten Thomsen havde i mange år arbejdet i en kaffebar med et kristent grundlag, KFUKs sociale arbejde. Han fortæller, at han lærte, at det ikke er nok at have en kaffebar, det er nødvendigt også at have en menighed i et område som et permanent lys.
– Derfor er vi her på Christianshavn som kirke. Vi har også en udpost på Christiania.
Siden starten har de skiftet strategi, så de ikke kun er lokal kirke for Christianshavn, da folk fra hele København kommer til kirken.
Else og Sten Thomsen beskriver deres kirke som en evangelisk karismatisk frikirke for denne generation, for hver generation har sin kirkestil.
– Trosmæssigt er vi på linje med baptister og pinsefolk med flere, men den store forskel på de forskellige kirker handler mest om stilen især for f.eks. dåb.
– Ifølge Johannes-evangeliet 4: 23-24 søger Faderen tilbedere. Derfor lægger vi vægt på, at tilbedelsen bliver en livsstil. Vi er i øvrigt med i en bønnegruppe for alle præster både fra frikirker og folkekirker her på Amager.

Genoprettelse og soaking

– Vi ønsker at være tilbedere og udruste folk, så de kan tilbede Herren af hele deres hjerte. Derfor bruger vi tid på, at folk får hele hjerter ved at holde kurser om genoprettelse og sindets fornyelse.
Flere af kirkens medlemmer kommer fra AA-og AN-grupper (dvs. Anonyme Alkoholikere, Anonyme Narkomaner). Nogle er blevet frelst og har taget folk med til kirken.
– AA-programmet hviler i virkeligheden på et kristent grundlag, da man erkender, at man ikke har nok i sig selv, man har brug for en højere magt. Og det er jo Gud, fortæller Sten.
– Else, min hustru, har for nylig fået på hjerte et skriftsted fra Efeser-brevet 5: 18: ”Drik jer ikke berusede i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af Ånden.”
I midten af 90’erne oplevede de en kraftig udgydelse af Helligånden i kirken, og det lærte dem bl.a. at være til stede i Guds nærvær via ”soaking”.
– Nu inviterer vi folk fra alle kirker og AA/AN grupper herud og har ”soaking”, dvs. at vi søger ind i hvilen i Guds kærlighed, og folk oplever Guds accept. Startsignalet til disse aftener med ”soaking” var, at en person fra en AN-gruppe havde været i vores kirke. ”Det var lige det, vi manglede,” sagde han. Hvis man får en åndelig oplevelse med Jesus, Guds Søn, så bliver man sat fri. Flere fra AN-grupper har taget imod Jesus. De er ikke kirkevante, men de har alligevel taget imod Jesus.

Guds nærvær

I Frikirken på Havnen lægger de særlig vægt på, at fundamentet i fællesskabet med Gud og hinanden bygger på Guds nåde og ubetingede kærlighed.
– Jesus kom for at tage os ind i et forhold til vores himmelske Far, og dér finder vi vores rette identitet, siger Sten.
– Vi lægger enormt meget vægt på Guds nærvær, det er det, vi mødes for. Lovsangen og bønnen er gode redskaber, som hjælper os ind i nærværet.
– Kirken blev født i lovsang, sådan var det jo også, da Jesus blev født. Englene på marken i Betlehem brød ud i lovsang. I 1991 blev vi som kirke ”født” i en periode, hvor vi holdt Psalmodi (tilbeder som livsstil) kurser, mens vi endnu var en cellegruppe under frikirken Kristent Center på Nørrebro, som senere er blevet opløst.

Mange tilbud

Der er gang i mange aktiviteter i Frikirken på Havnen. Der er gudstjeneste hver søndag, ”soaking” hver anden uge, genoprettelseskurser, og så er der fire Levit grupper, der mødes en gang om måneden i private hjem.
– I Levit grupperne er det at søge Gud gennem tilbedelsen og bønnen det primære. Dernæst det sociale. Alle vækkelser har ført til en opblusning af lovsang og tilbedelse, Gud kommer i fokus. En anden vigtig ting er, at tilbedelsen driver ”besætteren” (dvs. satan) ud, og det har betydning i den åndelige verden her i byen. 2. Mosebog 30: 6 er vores inspiration, forklarer Sten.
Til de almindelige gudstjenester er der lovsang, børnesang med indslag til børnene, forkyndelse, evt. vidnesbyrd og anledning til forbøn. Hver anden søndag er der som regel nadver.
Så er der cafégudstjenester, hvor de starter med kaffe og rundstykker, og de unge tilrettelægger et debatoplæg, så alle kan drøfte et emne, først ved bordene og bagefter i plenum. De oplever, at dette giver en meningsfuld bredde.
De har også tidligere haft kreative gudstjenester. Det var vældig sjovt, men kræver megen forberedelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Elsket og accepteret

Det, Else og Sten Thomsen ønsker mest for de mennesker, der kommer i Frikirken på Havnen, er, at de må få et personligt møde med Gud.
– Vi ønsker, at de må komme ind i Guds nærvær og blive afklædt det, som hindrer dette nærvær. At de må kende sig elsket og accepteret og blive det menneske fuldt ud, som de var skabt til at være. At de må kunne omsætte Guds veje og Guds Ord i forholdet til sig selv og hinanden. At blive genoprettet og fornyet. Vi har omfattende kurser over 16 gange pr. halvår.
Else og Sten Thomsen er også engageret i kirkeligt arbejde uden for Danmark. De har bl.a. undervist på bibelskoler i Letland og Kina, hvor de sammen med et hollandsk missionsteam både har kontakt med kinesiske undergrundskirker og med den registrerede kirke. De skal nu fast to gange om året til Kina for at undervise.
De har også været i Ukraine for at undervise og tager desuden jævnligt nødhjælp til de baltiske lande og Polen.

Har du et godt råd til dem, der søger Gud og Jesus, men ikke kan gribe om troen?
– Kom, smag og se! siger Sten Thomsen og citerer Salme 34: 9.
Hans eget yndlingsskriftsted er fra Johannes-evangeliet 10: 9, hvor Jesus siger: ”Jeg er døren. Den, der går ind gennem mig, skal blive frelst; han skal gå ind og gå ud og finde græsgange”.
– For mig er dette skriftsted essensen af evangeliet. Det handler om, at vi skal gå ind i Jesu nærvær, og så skal vi gå ud med evangeliet. Hvis ikke vi selv er mætte, mangler vi måske at gå ind eller gå ud.

I dag holder kirken til på Refshalevej 203A ved endestationen for linje 47.


Artiklen fortsætter efter annoncen: