Frikirke-netværk overvandt hurdle

Forhøjet medlemskontingent dækker underskud i FrikirkeNet. Frikirkelige institutioner inviteret med.FrikirkeNets kommunikationsafdeling kom ud af sit andet regnskabsår d. 31. juli med et underskud på 231.000 kr . – selv om der i forvejen var sparet på omkostninger for 100.000 kr.
Derfor besluttede 130 kirkeledere at forhøje kontingentet for medlemskirker på årets generalforsamling sidste weekend.

Samarbejde er kommunikation

FrikirkeNet har prioriteret kommunikationen de første to år af netværkets eksistens, fordi netværk er samarbejde.
Samarbejde er kommunikation. Det har også haft sin pris at have magasin, hjemmeside og presseinformation.
Men det er nu dækket ind gennem forhøjet medlemskontingent, og medlemsgrundlaget er udvidet.
Det blev besluttet på FrikirkeNets generalforsamling lørdag d. 11. november.
FrikirkeNet udgiver magasinet domino 11 gange om året, har to hjemmesider kørende og en presseinformation, der servicerer medier med nyheder fra danske frikirker.
Samtidig har FrikirkeNet netop udgivet et informationshæfte om frikirker til biblioteker og skolens ældste klasser.
Medlemskontingentet står i forhold til frikirkernes størrelse.
Samtidig blev der indført en ændring i vedtægterne, så netværket, der ellers kun var for frikirker, også kan byde institutioner med bagland i frikirkerne velkomne i netværket.
Det drejer sig i første omgang om højskoler og efterskoler i Mariager, Kolding og Borup.
Men også rehabiliteringscentre og missionsorganisationer er velkomne. Alt dette skal skabe balance i økonomien i løbet af 2007.
-nord