Kursus i mønsterbrydning

Mariager Højskole og Farmen Familierådgivning starter mønsterbryderkurser for at fjerne gamle og hæmmende vaner og mønstre.

Kursusleder på Mønsterbryderkurset er teolog Peder Poulsen

– Samtalekøkkenet er stærkt undervurderet, siger kursuslederen, cand. theol. og familierådgiver Peder Poulsen fra Randers til Dansk Oases blad ”Fornyelse”.
– Helt almindelige mennesker er langt de bedste til at tage sig af hinanden og tale med andre almindelige mennesker.
Kursusforløbet er et dannelses- og udviklingsforløb, som består af seks udvidede weekender. Familieterapeuterne Birgitte Nygaard og Inger Hansen medvirker som medundervisere.
– Vi sætter særligt fokus på sorg og krise samt dynamikken i medafhængighed. Men vi bruger også forbøn og terapeutiske metoder, fortæller kursuslederen. Til kurset knytter sig et mentorforløb, således at alle kursusdeltagere på Mønsterbryderkurset har en personlig mentor. Rygraden i kurset er DREAMS modellen og didaktisk undervisning ud fra Teleios-kommunikationskurserne.
-nord