Brug en læseplan

Det kan godt være svært at komme i gang med at læse Bibelen, hvis man ikke har en guide – enten i form af en bibelguide, hvor de forskellige bøger i Bibelen kort bliver præsenteret. Eller i form af en læseplan. Der findes mange læseplaner. Stort set alle kirkesamfund har på et eller andet tidspunkt udgivet en bibellæseplan. For et par år siden satsede Indre Missions Ungdom stort på at få unge til at læse noget mere i Bibelen. Derfor udgav de to små pjecer, der hed: ”Læs Ny Testamente på et år” og ”Læs Gammel Testamente på et år”.
Pjecerne indeholder en oversigt over, hvilke kapitler man skal læse i løbet af ugen, og et afkrydsningsskema, så man kan krydse af, når man har læst.
På den måde kom man igennem hele Det Nye Testamente og meget store dele af Det Gamle (der er nogle passager, der ikke er taget med, fordi de er gentagelser). Der er ingen forklaringer til det, man læser; til gengæld læser man lange sammenhængende stykker.
Er man mere til et kort stykke hver dag, hvor der følger en forklaring med, kan Bibellæserringens læseplaner være et rigtig godt bud.

På Sporet af Broen

To bud på læseplaner er Sporet og Broen. Sporet er en læseplan for unge mellem 16 og 20 år. Hver dag er der et stykke i Bibelen og en kommentar til det. Læseplanen guider dig i løbet af et par år igennem hele Bibelen.
Broen er overgangen. Det er en bibellæseplan, der strækker sig over fire hæfter. Den er for dem, der ikke længere synes, de får noget ud af sporet, men stadig synes, at Bibelnøglen er for svær. (Bibelnøglen er en læseplan for voksne.) Broen er et helt nyt initiativ, der først er kommet på gaden i år.

Læs mere her