Der skal satses på bøn

Flere uger i januar er afsat til bøn. Bedehus.dk opfordrer til 24 timers bønnekæder.Det er ikke nok med en traditionel bedeuge i januar, hvor kun en del af menighederne møder op til Evangelisk Alliance eller Økumenisk Bedeuge. Bønnen for Danmark skal intensiveres, hvis der skal ske en forandring.

Roger Michell underviser om den profetiske side af bøn

Derfor har Bedehus Danmark taget initiativ til, at der arrangeres bedekæder i de enkelte menigeheder og byer, så Danmark til sidst dækkes fuldstændig ind med bøn 24 timer i døgnet!
– Der er mange kristne og forskellige bønnenetværk i Danmark som har bedt i årevis, og Gud har hørt deres bønner. Det har vi stor respekt for, skriver ledelsen for Bedehus Danmark på sin hjemmeside bedehus.dk og fortsætter:
– Vi tror, at Helligånden nu fører os ind i den næste fase, hvor vi beder sammen, og står fast med én ånd og med én sjæl kæmper for troen på evangeliet.
Undervurdér ikke din egen bøn og dine sukke. Ikke en eneste bøn er forgæves. Guds arm er ikke for kort til at forvandle vores nation.
– Om Guds hensigter med en nation bliver en realitet, ligger ikke kun i politikernes hånd alene, men er meget afhængig af Kristi Legeme (dvs. kirken) i landet; om den tager ansvar og søger Gud på nationens vegne.
Vi tror, at tiden nu er kommet til Danmark, hvor vi skal tage det næste skridt og dække Danmark i bøn døgnet rundt.

Hver menighed
skal bede en dag

Bedehus.dk har etableret en model, hvor en by, en kirke eller et netværk kan love at dække 24 timer med bøn en dag om måneden. F.eks. første mandag, tredje onsdag osv.

Uge-kursus i bøn

Bedehus.dk arrangerer også en forbønsuge på Apostolsk Højskole i Kolding fra den 14.- den 19. januar.
Her deltager også Rhonda Hughey, USA og Roger Mitchell, England med indlæg om, hvad bøn har udrettet i byer og nationer verden over, hvor de kristne er gået sammen i desperation over dårlige udviklinger i samfundet, som f.eks. kriminalitet, narko, politiske kup, fattigdom, misvækst og okkultisme.

Internationale bedeuger

Rhonda Hughey vil fortælle om, hvad bøn udretter i verden. Hun taler også i Aalborg 19.-20. januar.

I uge 2 holder Evangelisk Alliance bedeuge i hele verden.
Teksterne til bedeugen er i år udformet af de evangeliske kirker i Estland. Det er præget af ortodoks ærefrygt for det hellige og sprogbrugen kan virke uvant for nogle danskere, forklarer Evangelisk Alliance, som ud over de estiske oplæg også har tilføjet bønner, der passer specielt til den danske situation.
– Sæt derfor personligt, og som familie disse første uger i året af til personlig bøn og stilhed. Først ved at give plads for bønnen opdager vi, hvor meget vi er afhængige af bøn som bærende kraft i vort liv, opfordrer Evangelisk Alliance, som også generelt opfordrer alle ledere til at afsætte én time om ugen til bøn.
Økumenisk Bedeuge den 18.-25. januar har temaet: »Han har gjort alting vel« (Markus 7,37).
Nogle steder arrangerer man også kirkevandringer, hvor man stopper og beder ved de forskellige kirker undervejs. Det sker f.eks. i Århus den 21. 1. om eftermiddagen arrangerer Århus Kirkernes Fællesråd.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Læs mere