Gud vil også tale direkte til dig

Alle mennesker er skabt med evnen til at have et personligt fællesskab med Gud.
Det er, hvad bøn handler om. En daglig relation, hvor du og Gud deler hjerte.Et sandt venskab opstår der, hvor vi har tillid til hinanden og tør dele vores inderste tanker og følelser. Det samme gælder i vores forhold til Gud.

Kurt Christensen arrangerer bønnekurser over hele landet

Med daglig bøn oplever vi, hvordan vores kendskab til Gud vokser og drager os ind i et dybere fællesskab med ham.
Det har aldrig været Guds mening, at vi skulle leve uden ham. Gud har skabt mennesket med evnen til at have en relation med ham.

– Bøn er kommunikation med Gud, og behovet for at bede er nedlagt i alle mennesker, siger forbeder Kurt Christensen, der sammen med sin kone Inger arrangerer bønneskoler over hele landet.

Hvorfor skal vi bede?
– Gud udfordrer os til at bede gennem hele Bibelen. Det gør han med det enkle og store løfte: ”Bed, så skal I få.” Han længes efter at tale til os og give os det, vi har behov for. I bønnen gør vi os modtagelige for Gud.

Hvordan hører man, hvad der kommer fra Gud?
– Det er et spørgsmål om træning. Efterhånden lærer vi at høre, hvad der er hvad. Derfor er det også vigtigt, at vi læser i Bibelen. Det er gennem Guds ord, at vi lærer Guds stemme at kende. Gud taler nemlig aldrig ud over det, der står skrevet.

Hvordan svarer Gud?
– Gud svarer ved, at han giver en fornemmelse. Det vi også kalder intuitionen. Det er der, hvor vi mærker det stærkeste bønnesvar. Vi får på fornemmelsen, at det forholder sig på en bestemt måde. Det er altid en god idé at bede om visdom. Bed om lys og klarhed ind i en konkret situation. Efterfølgende vil vi opleve, at Gud taler til os gennem vores egne sanser.
Når Gud taler, er det altid forbundet med fred. Det er kun den onde, der kommer med ufred. Når svaret, vi modtager, giver os fred, kan vi have tryghed i, at Gud har hørt min bøn. Det har jeg personligt oplevet tusinder af gange.

Hvordan virker bøn?
– Bøn skaber intimitet mellem Gud og det enkelte menneske. Når man beder, bliver man også en del af svaret. Derfor kan du også sige, at bøn er karakterforvandlende. Når man omgås med Gud og beder om andres frelse eller helbredelse, bliver man samtidig involveret i andre mennesker. Man lider med dem. Og man får lov at mærke Guds omsorg og kærlighed for det menneske.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvordan skal vi bede?
– Der er ingen regler. I Guds ord læser vi, at når vi tilbeder, skal vi gøre det i ånd og sandhed. Det gælder også bønnen. Vi skal bede i tro uden at tvivle. Det hedder tillid.
For nye, som føler sig usikre omkring bønnen, kan det være godt at starte med bønner, som allerede er formuleret i Bibelen. F.eks. bønnen Fader Vor eller en salme fra Salmernes bog. Efterhånden som vi bliver mere trygge ved at bede, vil vi begynde at forme vores egne personlige bønner.
Det er vigtigt, at bøn ikke bliver egocentrisk. Bøn – og det vi kalder forbøn – handler om at stille sig i en andens sted og hjælpe dem, som ikke kan bede selv. Man siger, at det fattigste menneske er den, som ikke har nogen til at bede for sig…

Kan bøn være andet end ord?
– Tårer kan være en bøn, et suk kan være en bøn. Når sorgen og byrden bliver så stor, at ord ikke længere synes at være dækkende, behøver man ikke lede efter ord. Jeg kan være så tynget, at jeg ikke kan bede. Det er også bøn.
Her kan tungetalen også være en hjælp. Det er et bønnesprog, som Gud har givet os til, når vi er kørt træt i forstanden. I Guds ord læser vi, at med tungetalen taler vi hemmeligheder med Gud.

Hvordan får man tungetalen?
– Jeg plejer at sige: ”Bed om Helligånden, for at du kan bede i Helligånden.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvornår skal vi bede?
– Paulus siger: Bed altid i ånden (Ef. 6,18).
Vores ånd beder altid – også når vi laver noget andet. Er der knas i forholdet mellem Jesus og mig, så mærkes det i bønnen. Bønnen er drivkraften mellem Gud og os. ”I får ikke, fordi I ikke beder,” siger Gud. At vi beder er derfor et signal om vores åndelige liv.
Det er en rigtig god idé at lære at disciplinere bønnen til bestemte tider, hvor du vælger at trække dig tilbage og gå ind i et rum, hvor du kan være alene.
Vær opmærksom på, at bønnen ikke bliver til lovtrældom, hvor du kommer under selvfordømmelse, fordi du ikke kan bede et bestemt antal timer hver dag. Det handler om hjertets indstilling.

Sådan kommer du godt i gang med bøn