Konference om, hvordan man lever ligesom Jesus

LifeShapes konferencer i Karlslunde og
Århus appellerer også til erhvervsfolk.To danske kirker inviterer nu til en national lancerings-konferencer af konceptet ”LivsMønstre”.

Karsten Bach står bag en klynge med 14-15 erhvervsledere, der arbejder med hverdags- og arbejdslivet ud fra LifeShapes.

LifeShapes (på engelsk) handler om personlig vejledning, team- og tjenesteudvikling, menighedsudvikling, personlig mission, mv.
De to menighedsmiljøer har arbejdet med redskaberne gennem en årrække. Nu er de klar til at dele ud af deres erfaringer i en dansk, lokal menighedssammenhæng.
Næste weekend slår Karlslunde Strandkirke og Mal Calladine dørene op og senere følger Århus Valgmenighed d. 22.-24. februar sammen med baptistpræsten fra St. Thomas Church, Sheffield, Paul Machonochie.

Det skal opleves

LivsMønstre er ikke et kursus eller et program, men redskaber til at forme hele menigheders liv i discipelskab og mission. Derfor læres LivsMønstre bedst ved at besøge et miljø, som er formet af redskaberne og ved at møde de ledere, som gennem personlig erfaring har tilpasset disse til en dansk, lokal menighedssammenhæng.
– Det handler om at disciple gør andre til disciple, så der sker en vækst. Det er den metode Jesus har givet os til at vinde de fortabte – ikke at lokke dem ind på kirkebænken eller at lægge dem til medlemsfortegnelsen , siger rektor Anders Michael Hansen fra SALT (Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi).

LivsMønstre i Danmark

SALT er national partner for LivsMønstre i Danmark og har en rolle som netværks-integrator for disse besøgsuger.
LivsMønstre stammer fra St Thomas’ Church i Sheffield i midten af England.
Mike Breen som på det tidspunkt var ledende sognepræst der, havde i nogen tid samlet på redskaber som kunne hjælpe mennesker til at være disciple. Han var fascineret af tanken om, at Jesus måske ikke bare kom for at undervise os med ord, men også gennem sin måde at handle på. Måske var Jesu liv en model for os? Ud fra det fødtes LifeShapes, eller LifeSkills, som det hed i starten.

Erhvervslivs klynger

– LifeShapes minder på mange måder om de manegement-teorier, vi arbejder med i erhvervslivet. Men Lifeshapes tænker mere hverdag og helhedsliv ind.
Det handler ikke om arbejds-, men livsformer. Derfor kan jeg bruge det i mit arbejde, og det præger min arbejdsplads, fortæller Karsten Bach. Han er Menighedsrådsformand i Karlslunde Strandkirke, der er den ene besøgsmenighed for LifeShapes konferencerne.
Sammen med Kim Bøhmert, står han bag starten af en klynge, der henvender sig til erhvervsledere.
– Vi har en lille gruppe med nogle ligesindede at snakke og lege med – en gruppe på 14-15 erhvervsledere mødes søndag aften hver 14. dag.
Vi spiser sammen, synger, beder og snakker om emner og udfordringer, som vi skal stå sammen om eller komme med gode råd til, fortæller den 44-årige salgschef i Dana – de selvstændiges A-kasse.
– Det er vigtigt at have et forum, hvor man åbent kan snakke om hverdag og arbejde og få tilbagemeldinger, og blive ledt tilbage på sporet nogle gange.
Her er vi en del af menigheden, hvor man har mulighed for at lære hinanden godt at kende på en bedre måde end til gudstjenesten, slutter Karsten Bach.
Nordborg/Henri.