Overdragelsesreception for FKM

Thorkild Sørensen overdrog ledelsen af Folkekirkens Mission til Kristen Skriver Frandsen ved en velbesøgt reception.

Formanden for Folkekirkens Mission Marianne Christiansen siger tak til Thorkild Sørensen (yderst til højre) og byder velkommen til Kristen Skriver Frandsen (lige over Thorkilds skulder).

Repræsentanter fra kirkelige organisationer, missionsselskaber og biskopper sagde tak til Thorkild Sørensen og bød den nye leder velkommen ved en reception i Korsalen i Ydre Missions Hus i Christiansfeld d. 8. januar.
Kristen Skriver Frandsen var først sognepræst i Timotheus-kirken i København og i Sthens Kirke i Helsingør. Derefter blev han deltidsansat som religionspædagogisk konsulent i stiftssamarbejdet ”Folkekirke og Religionsmøde”.
-nord