Flere kirker involverer sig i integration

Tværkulturelt Center runder 140 medlemmer efter repræsentantskabsmødet i København sidste weekend, hvor 10 sognemenigheder og en menighedspleje blev optaget som medlemmer af det kirkelige netværk.

Adnan Dahan

– Der kan være flere grunde til, at et menighedsråd bliver medlem af Tværkulturelt Center. Nogle steder har man startet aktiviteter som middage på tværs, kvindeklub eller internationale gudstjenester og ønsker inspiration udefra. Et sted har man åbnet dørene for en afrikansk menighed og vil gerne udveksle erfaringer med andre værtmenigheder.
– Andre steder er det dialogen med muslimer, der står højest på dagsordenen. Nogle medlemskirker er ikke selv aktivt engagerede i tværkulturelt arbejde, men vil gerne støtte Centrets arbejde med konferencer og udgivelse af materialer, fortæller Adnan Dahan, konsulent i UNICEF og Centrets formand gennem de sidste seks år. Han kom til Danmark som flygtning fra Irak i 1995 og tager ud og holder foredrag om baggrunden for borgerkrigen i Irak, irakiske flygtninge i Danmark, de kristnes situation og kristendommens lange historie i Irak.
-nord