Ny anordning for dåb møder kritik

Dåben gøres til noget, den aldrig har været, lyder kritikken.Et forslag fra Kirkeministeriet til en ny kongelig anordning for dåb i Folkekirken er i øjeblikket i høring. Forslaget vækker betænkelige miner fra flere sider, bl.a. fordi forordningen vil tvinge præsterne til at døbe. ”En bestemmelse om ubetinget dåbspligt er uantagelig. Hvis der kommer forældre, der siger, at de ikke selv forbinder noget som helst med dåb og kristendom og ikke har tænkt sig at opdrage deres barn kristeligt, men kun ønsker dåben for at holde sig gode venner med bedstemor, eller hvis voksne, for eksempel indvandrere, der nægter at ville have noget forhold til kristendom, ønsker at blive døbt i håb om at forbedre deres sociale muligheder i Danmark – ja, så er det nødvendigt, at præsten har mulighed for at skønne frit, så nådens hellige midler ikke misbruges.” skriver Niels Thomsen, tidligere rektor ved Præstehøjskolen, i et læserindlæg i Kristeligt Dagblad.

Præster skal døbe

Præsters pligt til at døbe har i årevis været et omdiskuteret emne. I 1960’erne og 1970’erne opstod flere dåbssager, hvor præster nægtede at døbe børn eller krævede, at forældrene deltog i et særligt dåbskursus efter dåben.
I alle tilfælde blev det slået fast, at præsterne ikke kan nægte at døbe, og at der ikke må stilles betingelser i forbindelse med folkekirkens dåb. Men ikke før nu er præsternes ubetingede dåbspligt kommet på papir.

Frelses-automat

”Forslagets beskrivelse af dåben minder om en automat, der frelser alle uanset tro. Det er stik imod Bibelen, bekendelsen og dåbsritualet, som lægger vægt på troen og modtagelsen af dåben,” påpeger sognepræst Michael Lerche Nygaard, Kolding. ”Dåben gøres til noget, den aldrig har været før – nemlig hver mands ret. Det er respektløst over for sakramentet,” fastslår han.