Uddannelsesmonopol brydes

Milepæl: DBI tilbyder nu fire uddannelser.Til september 2007 brydes det teologiske fakultets uddannelsesmonopol i København endegyldigt. Der forventer Dansk Bibel Institut (DBI) at kunne tilbyde 4 uddannelser, som man inviterer til Informationsaften om.

Kurt Dalsgaard fra DBI

– DBI får nu sin egen selvstændige teologiske bachelor-uddannelse, fortæller landssekretær Kurt Dalsgaard.
Det betyder, at DBI nu tilbyder fire uddannelser: man kan blive bachelor i tværkulturel teologi på 4 år eller tage et års basisuddannelse i tværkulturel teologi som supplement til anden uddannelse eller undervisning til studerende på Det Teologiske Fakultet i København. Desuden kan man tage en seksethalvårig kandidatuddannelse, og endelig – for 35. årgang – få supplerende undervisning til teologistudiet på Universitetet.
Torsdag den 12. april fortæller studenterrådet og lærere på DBI om teologistudiet på Københavns Universitet og om DBI’s tilbud i den forbindelse ved en informationsaften.
– TKM-uddannelsen er nu også for folk, som vil være præster i Folkekirken, hvor uddannelsen tidligere fortrinsvis var rettet mod en tjeneste i ydre mission og tværkulturel mission, fortæller Landssekretær Kurt Dalsgaard fra DBI.
Ti teologiske forskere og lærere er ansat eller tilknyttet DBI. Bacheloruddannelsen med denne profil er den eneste af sin art i Danmark. Den er blevet til i samarbejde med Menighedsfakultet i Århus, hvor man også begyndte sin egen teologiske bacheloruddannelse for to år siden. DBI starter et nyt hold i 2007 og 2008 og derefter i lige år, mens Menighedsfakultetet starter i ulige år.
– nord