Påske: Fredsagenter samles i ørkenen

I påsken samles ti israelske, ti palæstinensiske og ti norske unge i ørkenen i Jordan. Hensigten er at bygge tillid og broer mellem palæstinensiske kristne og messianske jøder.For en gruppe på 30 unge, bliver påsken en anderledes oplevelse. Ti israelere og ti palæstinensere tager sammen med ti norske unge på en tur gennem Jordans ørken. Målet er at skabe fred og forståelse.

En påsketur ud i den jordanske ørken skal være med til at bygge bro mellem palæstinensiske kristne og messianske jøder.

Sammen med den israelske organisation Musalaha og Det Palæstinensiske Bibelselskab har norske Bridgebuilders lagt planer for påsken. Her skal en gruppe på ti israelere, ti palæstinensere og ti nordmænd på tur på kamelryg ud i Jordans ørken..
Selv om de israelske og palæstinensiske unge, som deltager i projektet, tilhører to folkegrupper, som er i konflikt med hinanden, har de en vigtig ting fælles: Den kristne tro. Alle deltagerne tilhører kristne menigheder.

Ørkenen forsoner

– Vi er optaget af at give et bidrag til at skabe fred i Mellemøsten, og vi har tro på tiltag rettet mod unge, siger Johannes Kleppe fra Den Norske Israelsmisjonen, der driver projektet Bridgebuilders.
En vigtig årsag til, at samlingen lægges i ørkenen, er, at man har erfaring for, at ørkenen er et velegnet sted til at føre folk nærmere hinanden og give et godt miljø for at arbejde for gensidig forståelse, dialog og forsoning.
KPK