20 millioner kr. til Caritas Danmark

Selv om vi er en kristen organisation, så skeler vi ikke til menneskers tro, når vi hjælper, siger generalsekretær Jann Sjursen.Den kristne nødhjælpsorganisation Caritas har fået 20 mio. kr. fra Udenrigsministeriet til nødhjælpsprojekter i de kommende år.

Også i Dafur i Tchad arbejder Caritas Danmark med på at hjælpe

Hjælpen når ud til flygtninge fra Burma, underernærede børn i Eritrea og AIDS-ramte familier i Zimbabwe.
Caritas rundede sidste år 40 millioner, hvoraf godt 4 mio. kom fra private indsamlinger.
– Caritas Danmark satser først og fremmest på langsigtet udviklingsbistand til verdens fattigste, forklarer den nye generalsekretær, Jann Sjursen.
– Målet er, at de med tiden bliver uafhængige af vores hjælp. Men verden er ikke altid til langsigtede løsninger. Derfor er vi også parat med nødhjælp, når mennesker rammes af naturkatastrofer, hungersnød og krig.

Internationalt netværk
af kristen nødhjælp

– Uanset hvilken form for hjælp der er tale om, er vores styrke, at vi er med i et af verdens største netværk for humanitær bistand, Caritas Internationalis.
Vi har søsterorganisationer i 162 lande, så vi kan lynhurtigt og effektivt få hjælpen frem til de mennesker, som har brug for den, forklarer Jann Sjursen.
Nogle gange går udviklingsbistand og nødhjælp hånd i hånd. Det gælder f.eks. i Zimbabwe, hvor Caritas i de seneste år har iværksat et omfattende udviklingsprogram på landbrugsområdet.
– Sidste år begyndte nogle af landbofamilierne at falde fra, fortæller Jann Sjursen.
– Det viste sig især at være AIDS-ramte familier, som gav op. De kunne ikke overkomme både at passe de syge familiemedlemmer, dyrke jorden og være med i udviklingsprogrammet.
Nu var der altså også brug for nødhjælp!
I Darfur er mere end to millioner mennesker på flugt. Alle gode kræfter må forenes for at hjælpe de mange fordrevne. Katolske Caritas har derfor i flere år samarbejdet med ACT, Action by Churches Together, som er en sammenslutning af hjælpeorganisationer fra protestantiske kirker.

Alle er skabt af Gud

– Caritas Danmark sigter altid imod et samarbejde med de fattigste i et givent område. Og selv om vi er en kristen organisation, så skeler vi ikke til menneskers tro, når vi hjælper.Set med vores øjne er ethvert menneske unikt, skabt i Guds billede.
Uanset hvem vi er, og hvad vi tror på, har vi alle samme værdi. Derfor kæmper Caritas for, at alle menneskers ligeværd respekteres og beskyttes, slutter Jann Sjursen.

Jann Sjursen –
protestantisk leder af katolsk organisation

Jann Sjursen tiltrådte stillingen som generalsekretær for Caritas Danmark den 19. februar.
Dermed fik den katolske humanitære hjælpeorganisation en protestantisk leder, som skal være med til at udvikle organisation.
– Jeg kan fuldt ud tilslutte og identificere mig med organisationen uanset, at jeg ikke selv er katolik, siger Jann Sjursen, som er medlem af Folkekirken.
Jann Sjursen betegner Caritas Danmark som en ”seriøs og velkonsolideret humanitær bistandsorganisation.”
Sjursen var tidligere mest kendt som landsformand for Kristeligt Folkeparti igennem 12 år og medlem af Folketinget i 7 år.
Jann Sjursen var energiminister 1993-1994 og har i den periode, hvor han var i Folketinget, været medlem af en række forskellige udvalg, herunder Folketingets Udenrigsudvalg og Udenrigspolitisk Nævn. Han har desuden været på rejser i en lang række lande for bl.a. at se på bistandsprojekter.
Jann Sjursen er 43 år, og sammen med sin hustru Karen har han tre børn på 11, 12 og 16 år. Han bor i Næstved.
Henri