Apostolsk ledelse træder tilbage

En proces i kirken rydder op i relationerne og giver unge præster og ledere taleret i kirkens fremtidige struktur. Landsledelsen i Apostolsk kirke har frivilligt valgt at træde kollektivt tilbage som en del af en længerevarende proces i kirkesamfundet.

Johannes Hansen.
Foto: Evi Risdahl Kristensen

– Vi har lagt processen fuldstændig åbent op, fortæller den stadigt fungerende landsleder, Johannes Hansen, til Domino. Sammen med resten af Tjenesterådet i Apostolsk kirke har man siden sommerferien haft drøftelser i forskellige dele af kirken – en såkaldt Malakiasproces.

Formanende profeti

– I september 2006 kom der der en profeti fra en mand, som ikke er en del af pastorfællesskabet, og det var en meget lang og stærk profeti, som formanede os som kirke og bevægelse – ikke mindst os ledere, fortæller Johannes Hansen. Profetien satte en finger på vores individualisme og talte om, at kirken havde brug for relationer, også mellem fædre og sønner, det vil sige mellem modne og yngre præster i kirken.
– Der blev sagt, at vi skulle lytte til sønnerne, og da vi bedømte profetien som ægte og dermed værende Guds hilsen, gik vi i gang ud fra parralellen i Bibelens Malakias’ Bog 3,24: ”Han skal vende fædres hjerte til deres sønner og sønners hjerte til deres fædre”, fortæller landslederen.
Første fase i processen har været tilgivelse og forsoning i relationerne mellem ledere og kirker. Den kører stadigt. Men kirken har i årets tre første måneder været i anden fase. Her analyserede og evaluerede man situationen efter tre regionale samlinger med præster og deres ægtefæller, og man har haft møder mellem Tjenesterådet og de yngre præster.
– For 30 år siden var vi meget ens og gik i samme retning. Men i dag er vi blevet en meget bred bevægelse. Vi har brug for at finde ud af, om det er relation og fælles værdier eller en formel struktur, der binder os sammen, forklarer Johannes Hansen.
– Når vore relationer ikke har været stærke nok til at bære, hænger kirken på strukturen. Og det er ikke godt, når vi vil bygge et fællesskab.
– Det var vigtigt, at vi først fik ryddet op i fortiden, inden en ny generation kommer med ind i lederskabet, fastslår landslederen til Domino. I weekenden har man sendt landsledelsens udspil om fremtiden ud – efter en stabsdag med alle ledere i kirken.