Brevstemme over Internettet ved valg til menighedsråd

Der er menighedsrådsvalg 11. november 2008. Måske kan vælgerne for første gang herhjemme brevstemme over internettet med digital signatur fra deres egen computer. Det er et af de spørgsmål, som kirkeminister Bertel Haarder sender til høring i forbindelse med et lovforslag vedrørende menighedsrådsvalget.

Bertel Haarder

De godt 2.100 menighedsråd er på valg hvert fjerde år. Stemmeprocenten ved menighedsrådsvalg har i en årrække ligget omkring 17 procent. Muligheden for at brevstemme hjemme fra computeren vil få flere til at stemme. Alle kan dog fortsat møde op og stemme som hidtil på valgdagen, hvis de ikke har stemt elektronisk.
– Det gør livet lettere for borgerne, f.eks. planlægning i forhold til resten af familien, at man kan sætte sig foran computeren og brevstemme, mens det kan være sin sag at bevæge sig hen og stemme efter aftensmaden, hvor børnene skal lægges i seng. Nogle vælger måske at blive hjemme, selv om de egentlig gerne ville stemme. Og det er jo en skam, siger kirkeminister Bertel Haarder.
Den øgede brug af de digitale muligheder er indarbejdet i et forslag til ændringer i lov om valg til menighedsråd. Forslaget er sendt til høring for at blive fremsat i Folketinget i efteråret. Høringssvarene fra Folkekirken vil selvfølgelig have afgørende betydning for om forslaget om elektronisk brevstemme fremsættes.
Engelbrekt