IM årsmøde med fokus på det ægte liv

Den 1. juni holder Indre mission årsmøde i Messecenter Herning under overskriften ”Det ægte liv”.I weekenden den 1. – 2. juni samles flere tusinde til Indre Missions årsmøde i Messecenter Herning.

Primus sluter årsmødet af med en koncert lørdag aften

Temaet for weekenden er ”Det ægte liv”. Med dette tema vil Indre Mission gerne sætte fokus på det gode og sande liv i Gud.
– Vi ønsker, og har den bøn til Gud, at han gennem forkyndelse, lovsang og fælleskab vil møde os og tale til os. Tale sådan at vi fornyes i glæden, over det ægte, sande, holdbare, evige og vidunderlige liv, som vi ved dåb og tro allerede har fået del i, siger formanden for Indre Mission, Anders Dalgaard.
Årsmødet indledes fredag aften med en gudstjeneste, hvor de nyansatte i Indre Mission vil blive ”sendt ud”.
Som noget nyt udsender IM i år sin formandsberetning en uge før årsmødet. Det betyder, at deltagerne lørdag kan møde hoverbestyrlsen i øjenhøjde og drøfte beretningen.

Chat og
intelligent design

Lørdag over middag er der flere tilbud til deltagerne.
Teenagerne kan tage til Teenbreak, som er forbudt for voksne, specielt forældre.
Til gengæld kan forældre til teenagerne tage til seminaret ”Chat er ikke bare pjat”. Det bliver holdt af netmissionær Benna og lærer Niels Hørlück. Her vil der blive sat fokus på, hvordan forældre skal forholde sig til børnenes brug af internettet.
Man kan også få mere at vide om Intilligent Design – dvs. at naturen ikke blot er tilfældig opstået, men udtryk for en intelligent skaber.
Lørdag aften er temaet ”Det ægte liv”. Bl.a. taler bibelskolelærer Erik Holmgaard.
Årsmødet sluttes af med en koncert med gospelkoret Primus.