Præster kan afvise at døbe

En truende kirkestrid er løst ved, at præsterne ikke kan tvinges til at gennemføre en dåb. Tværtimod får præsten ret til at afvise at døbe folk og overlade opgaven til en anden præst, hvis det strider imod præstens samvittighed.

Bertel Haarder

Den danske Præsteforening har protesteret over den nye dåbsanording, der giver alle ret til at blive døbt i folkekirken. Derfor mødtes Kirkeminister Bertel Haarder (V) og biskopperne i sidste uge og fik en ny aftale på plads.
Efter mødet er et revideret udkast til anordning blevet udsendt til høring indtil 1. september. Det står ikke alene, men skal ses i sammenhæng med biskoppernes vejledning om dåb i folkekirken og med folkekirkens dåbsritual.
Præsteforeningen afviste at lægge pres på præster, der af den ene eller anden grund var imod at udføre en dåb i en konkret situation. Retten til dåb afløser en regel i den nugældende dåbsanordning fra 1828 om, at alle forældre har pligt til at få deres børn døbt i folkekirken.
-nord