Vil synliggøre kristne værdier

Det er de kristne værdier, der har skabt vores velfærdsstat. Det fremhævede landsformand Søren Fibiger Olesen på Kristelig Fagbevægelses repræsentantskabsmøde den 11. maj.”Nåde” i stedet for ”noget for noget”. Det kristne næstekærlighedsbud har lært os, at vi skal tage ansvar for hinanden.

Søren Fibiger Olesen

Det fastslog formand Søren Fibiger Olesen på Kristeligt Fagbevægelses repræsentantskabsmøde den 11. maj.
– Socialdemokratiet har i væsentlig grad sat vores velfærdsstat i politisk system. Men det værdimæssige udgangspunkt for velfærdsstaten er den kristne næstekærlighed. Det er de kristne værdier, der gennemsyrer for eksempel vores sociale system og sundhedssektoren. ”Nåde” og ikke ”noget for noget” er grundlæggende for vores velfærdsmodel, sagde Søren Fibiger Olesen.

Brug for kristne værdier

Der er behov for en samfundsdebat om værdiernes betydning for et samfund, mente Søren Fibiger Olesen:
– Den politiske debat handler for ofte om specifikke sager. Det er sjældent, vi hører politikere, der argumenterer ud fra et værdimæssigt udgangspunkt. Vi har brug for en værdidebat om velfærdsstaten. Og vi har brug for en debat om menneskesynet. Tænk for eksempel på, hvad det er for et menneskesyn, der ligger bag den meget talen om at bruge pisk og gulerod for at få ledige i arbejde. Det er et menneskefjendsk og teknokratisk menneskesyn.
Kristelig Fagbevægelse blev etableret for mere end 100 år siden med en klar kristen profil som et modstykke til de socialistiske fagbevægelser. Det kristne livs- og menneskesyn er stadig det, der gør Kristelig Fagbevægelse unik i forhold til alle andre fagbevægelser. Også i de kommende år ser Kristelig Fagbevægelse det som en af sine hovedopgaver at levere løsninger til arbejdsmarkedet, som baserer sig på det kristne livs- og menneskesyn.

Vil synliggøre
kristne værdier

– Der er brug for, at vi genopdager de kristne værdier i Danmark. Det vil være et fokusområde for Kristelig Fagbevægelse i de kommende år. Vi vil fortsat arbejde på at synliggøre og bruge de kristne værdier, sagde Søren Fibiger Olesen til Kristelig Fagbevægelses ca. 150 mennesker store repræsentantskab.