Frikirkepræster føler sig udsat for karraktermord

Tonny Jacobsen fra Frikirkenet kommenterer Kristeligt Dagblads ”afsløringer”.Tonny Jacobsen fra Frikirkenets ledergruppe forklarer den seneste uges angreb på frikirker i Kristeligt Dagblad – og dermed i andre medier:– De landsdækkende medier har siden mandag bragt historier, hvor bl.a. 2 hovedoverskrifter på forsiden lød: ”Præster mistænkes for bestikkelse” og ”Kristen sekt anklages for skattesnyd”.
Det handler om mistanke om skatteunddragelse og bestikkelse i forbindelse med salg af en række sommerhusgrunde i Tranum Klit i Nordjylland. Grundene er blevet solgt af firmaet Zelot, ejet af David Klit. David er medlem af bestyrelsen for ”Evangelist”, som har Christian Hedegård som leder (David Klit gik i øvrigt ud af bestyrelsen for Evangelist pr. 29. maj ved den ordinære generalforsamling). Der har været bragt artikler i Herning Folkeblad (den første), Kristeligt Dagblad, TV avisen, TV2-nyheder, radioavisen, tekst-tv m.m.

Anklager imod frikirker

To i Frikirkenets koordinationsgruppe er nævnt i artiklerne som købere foruden op imod 20 andre frikirkepræster. Derudover er op imod 100 personer med relation til frikirkerne købere af sommerhusene. Anklagerne går på skatteunddragelse i form af gavemodtagelse og bestikkelse fra Evangelist mod at tale positivt om Evangelist, altså et afhængighedsforhold på grund af en større pengegave.
Sagen har givet meget negativ presseomtale om frikirker generelt.
På den baggrund har Frikirkenets koordinationsgruppe drøftet sagen og forholder sig til 3 spørgsmål:
1. Den skattemæssige anklage, hvor folk har købt en grund under markedsværdi.
2. Den etiske anklage omkring bestikkelse, hvor præster er købt til at tale positivt om Evangelist.
3. En reaktion på den negative presseomtale som denne sag har frembragt.

To har grunde

Johannes Hansen og Lars Bo Olesen har købt grunde i det pågældende projekt, Johannes som såkaldt A-investor til en pris på kr. 275.000 og Lars Bo som såkaldt B-investor til en pris på kr. 400.000 kr. Prisforskellen kommer af, at A-investorerne købte grunde på et tidligt tidspunkt og dermed tog en større risiko i projektet. Andre købere vil på et senere tidspunkt få tilbudt grundene til 598.000 kr.

Vigtigt med integritet

I frikirkenets ledergruppe er der fuld enighed om, at vi som kristne ledere må have fuld integritet i alle forhold, og at vi ønsker at have transparens i vore liv, hvor intet er skjult.
Vi er som ledergruppe blevet enige om at melde følgende ud til pressen (hvis vi bliver spurgt):
• Frikirkenet tager generelt afstand fra enhver form for bestikkelse eller forsøg på meningsbindinger forårsaget af økonomiske forhold/gaver.
• Uagtet om historien har noget på sig eller ej, tager FrikirkeNet afstand fra enhver form for sammenblanding af personlig og kirkelig økonomi.
• Frikirkepræster er, som alle andre mennesker, naturligvis frie til et investere som de vil, uanset om det er i Tranum Klit eller i Lalandia.

Undersøg det blot

Personerne bag projektet, støttet af revisionsfirmaet Deloitte, er overbeviste om, at der ikke er hold i anklagerne om skatteunddragelse i forbindelse med, at grundene skulle være solgt under markedsprisen.
Formanden for Danske Boligadvokater drager tvivl om dette. Johannes og Lars Bo byder en undersøgelse fra Told og Skat velkommen, hvilket vil give et billede af dette forhold. Der må ikke kunne herske tvivl om vores personlige integritet som ledere. Vi gør som Frikirkenet ikke mere på dette område, men lader eksperter løse denne sag.

Urimelige anklager
og karaktermord

Vi finder som ledergruppe anklagerne om bestikkelse urimelige og grebet ud af luften. At hævde, at kristne ledere skriver på Christian Hedegaards web-log, fordi de er betalt til det, er et karaktermord, både mod de pågældende ledere og mod Christian Hedegaard.
Vi ønsker ikke som FrikirkeNet at blive draget ind i en stadig debat for og imod Evangelist. Derfor vil vi gøre vores til, at vi kan koncentrere os om de fælles visioner og målsætninger, der ligger bag dannelsen af vores netværk.

Læs mere