Ny forstander på Diakonhøjskolen

Den 1. august indtræder Jens Maibom Pedersen som ny forstander på Diakonhøjskolen i Århus. Med erfaringer som højskolelærer, samt et brændende ønske om at få diakonien ud i verden, er Jens klar til at tage kampen op med de udfordringer, Diakonhøjskolen står overfor.

Jens Maibom Pedersen

Jens Maibom Pedersen er født i Århus d. 21. juli 1959 og er den anden af i alt tre drenge. Han beskriver sin opvækst som på alle måder privilegeret, med mor og far, venner og familie, boldspil og FDF. Særligt FDF har sat sit præg på Jens.
Han siger selv, at han nærmest er født ind i FDF, da både hans mor og far var aktive i organisationen.
Jens Maibom Pedersen kommer direkte fra Silkeborg Højskole, hvor han gennem 16 år har været højskolelærer.
– Silkeborg højskole er oprettet af FDF – derfor har jeg også befundet mig som en fisk i vandet. Og så har jeg jo fået lov til at undervise i de bedste højskolefag, siger Jens.
Han er uddannet cand. theol. fra Århus Universitet og har på Silkeborg højskole undervist i kristendom & religion, filosofi, etik, teologi, religionspædagogik og politik. De fag, han selv siger er de bedste højskolefag.
Jens har også undervist på TFL – Teologi For Lægfolk – og holdt adskillige foredrag landet rundt.
Derudover sidder Jens Maibom Pedersen på en række tillidsposter i ungdoms- og kirkelige foreninger, bl.a. FDF’s hovedbestyrelse og SUK – det af biskopperne nedsatte Samtaleforum for Unge og Kirke.
Jens Maibom er 47 år, og han er gift med seminarielektor Inger Maibom; sammen har parret fire børn: Jonas på 21, Thomas på 19, Marie på 16 og Kirstine på 10 år.

Diakoni er relevant
som aldrig før

Jens Maibom Pedersen starter i sit nye job til august, og det ser han meget frem til.
– Jeg glæder mig til at prøve kræfter med det nye job og ser frem til at være med omkring bordet på Diakonhøjskolen. Jeg tror, at diakonuddannelsen på mange måder er vigtigere end nogensinde. Den stigende polarisering og de stadig større krav til ”det perfekte liv” fordrer mennesker, der vil bringe det kristne menneskesyn i spil og således insistere på nødvendigheden af fællesskab og hensyn til næsten. Når tidens løsen er effektivitet og økonomisk formåen, så er der brug for fagfolk, der vil møde mennesker, som de er og fortælle, at lykken ikke kun er dér, hvor alting lykkes. – Det er hér diakonen, med en vis tømrersvend i hjertekulen og faglig ballast i ryggen, har sin afgørende berettigelse.

Frontfigur med
forståelse for diakoni

Jens Maibom Pedersen afløser Lars Østerkjærhus, der har fungeret som konstitueret forstander for diakonhøjskolen siden februar i år, hvor Mette Geil fratrådte stillingen. Lars Østerkjærhus vender tilbage til sin tidligere stilling på skolen som underviser i teologiske fag.
Bestyrelsesformand for Diakonhøjskolen Bent Ulrikkeholm er glad for, at der nu er fundet en ny forstander, og at det er blevet Jens Maibom.
– Det er en stor glæde for Diakonhøjskolen, at Jens Maibom Pedersen har sagt ja til blive Diakonhøjskolens nye frontfigur. Med et solidt fagligt fundament, et personligt engagement i unge og uddannelse – kombineret med en klar forståelse for diakoners og diakonale organisationers plads og betydning i samfundet, så passer Jens Maibom Pedersen utroligt godt ind i Diakonhøjskolens miljø og sammenhænge. Vi er ligeledes i bestyrelsen er overbeviste om, at Jens Maibom Pedersen er rustet til at imødegå de udfordringer, som skolen står i med små ungdomsårgange og større ændringer i uddannelsesordninger.
Den første store udfordring, Jens Maibom står overfor, bliver at få lavet Diakonhøjskolen om til en Professionsbachelor uddannelse. Som det er nu, hører skolen under højskoleloven, men det skal der om muligt laves om på.
Annika K. Grønhøj