Ny LM-frimenighed i Århus

Århus by har fået en ny Luthersk Missionsk frimenighed.

Flemming Hansen

– Frimenigheden hedder Aroskirken, Luthersk Missions frimenighed i Århus, fortæller en af initiativtagerne til menigheden, afdelingsformand Flemming Hansen, til Tro og Mission. Frimenigheden, der har fået status som en LM-kreds, holder sin første gudstjeneste den 12. august og vil herefter holde gudstjeneste to gange om måneden i et privat hjem. Der er i forvejen to LM-kredse i Århus.
Schwartz