Øresundsbroen forbinder kirker

Dansk-Skånsk Præstekonvent møder stor støtte i at bygge bro mellem svenske og danske kirker .Begejstringen over, at Sverige og Danmark blev landfaste med hinanden, inspirerede til præstekonvent, der nu i 10 år har inspireret og skabt samarbejde.I 1999 holdt man gudstjeneste lige midt i Øresund for at markere etableringen af Dansk-Skånsk Præstekonvent. Siden har man haft ét årligt fælles arrangement, hvor præster fra hele Øresundsregionen bliver indbudt til samvær og refleksion over et teologisk tema, skriver Københavns Stiftstidende.

Konkrete initiativer

Gennem de ti års samarbejde er der opstået konkrete arrangementer ud fra konventet.
– Vi har haft konfirmanderne på besøg over broen, udvekslet mellem studiekredse, haft skovture for menigheder, fælles kursusdage, drøftet faglige teologiske projekter mellem præster og delt viden om kirkens tilstedeværelse i indvandrermiljøer, fortæller Niels Henrik Olsen, der er den danske koordinator for projektet.
Stifterne på Sjælland støtter arbejdet omkring præstekonventet. Men det er ikke alt fra den svenske kirke, der tages med over sundet. Svenskerne er meget inspireret af den anglikanske kirke i højkirkelig retning samtidig med, at den er mere hierarkisk topstyret som en organisationskirke.
– Men vi lærer meget om os selv ved at betragte andre, slutter Niels Henrik Olsen.
Engelbrekt