Færøsk kirke selvstændig

I 600 år har den færøske evangelisk-lutherske folkekirke været en del af den danske Folkekirke, men nu er det slut.

Jógvan á Lakjun

Den 20. april underskrev landsstyreformand Jógvan á Lakjuni og Kirkeminister Bertel Haarder en erklæring, som indebærer, at de færøske myndigheder overtager ansvaret for den færøske folkekirke. På færøernes nationaldag St. Olai 29. juli blev den færøske folkekirke erklæret selvstændig, og hører ikke længere under Danmark.
Løsrivelsen fra Danmark medfører også, at det tidligere tilskud fra Danmark på knap 15 millioner stopper. Derfor har Lagtinget på Færøerne hævet kirkeskatten fra årsskiftet, for at kunne betale de 38 millioner, det koster at drive den færøske folkekirke. Løsrivelsen er for de fleste færinge en mærkedag, da 84 procent af befolkningen er medlem af den færøske folkekirke, og 23 procent går i kirke hver søndag. Selv om den færøske kirke nu er blevet selvstændig, vil kirken fortsat have et tæt sammenarbejde med den danske Folkekirke.
Tabita