Kristen præst i spidsen for irakisk fredsdelegation

Andrew White kommer til Danmark sammen med andre religiøse ledere fra IrakDen 27.-31. august besøger en irakisk freds- og forsoningsdelegation Danmark.

Præsten Canon Andrew White

Delegationen skal mødes med danske politikere og deltagere i flere høringer for at orientere politikere og offentligheden om deres indsats for at skabe fred og forsoning mellem de stridende grupperinger.

Kristen præst
i central position

Forsoningsprocessen i Irak foregår med udgangspunkt i samtaler mellem ledere fra Iraks forskellige religiøse grupperinger – sunnier, shiaer og kristne.
Den anglikanske præst Canon Andrew White, der gennem en årrække har været præst ved den anglikanske kirke i Bagdad, er en central person i forsoningsprocessen.
Ved siden af præstegerningen er han leder af organisationen Foundation for Relief and Reconciliation in the Middle East (FRRME).
Sammen med irakiske politikere og religiøse ledere har han etableret The Iraqi Institute of Peace.
Delegationsbesøget i Danmark er opfølgning på en stor konference, der blev holdt i Bagdad i juni, hvor religiøse ledere fra de forskellige trosretninger samledes på initiativ fra Canon Andrew White.

Lille håb om fred

Den danske ambassadør i Irak, Bo Eric Weber, siger:
– En forsoningskonference i København vil være et lille, men afgørende skridt mod forsoning og fred. For Danmark vil det også være et meget synligt bevis på vores bistand til Irak.
Canon Andrew White leder delegationen, som blandt andet består af Khalid Al-Attiya, der er næstformand for det irakiske parlament og formand for den irakiske menneskerettighedskomité. Samt Hamid Al Sharif, der er generalsekretær for det irakiske center for religionsfrihed og var leder af Iraks ambassade i Kuwait efter 2003.
Under besøget i Danmark deltager delegationen torsdag den 30. august i et fælles møde på Christiansborg for Udenrigspolitisk Nævn, Udenrigsudvalget og Forsvarsudvalget.
Samme dag medvirker de ved en høring i Landstingssalen med titlen ”Is Peace Possible? Religious Reconciliation and the Future of Iraq”. Høringen åbnes af Folketingets formand Christian Mejdahl. Senere deltager de irakiske politikere i en høring i Politikens Hus, hvor temaet er den humanitære situation i Irak.
Delegationen er inviteret af Københavns Stiftsudvalg for Etniske Minoriteter, som samarbejder med Canon Andrew White for at støtte hans forsoningsarbejde i Irak, oplyser sognepræst Niels Nymann Eriksen.
Henri