Troen betyder mest for unge og gamle

Selv om gennemsnitsalderen mange steder er høj blandt de danske kirkegængere, så er det fejlagtigt at tro, at folk bliver mere religiøse med alderen. Mennesker bliver nemlig ikke mere religiøse med alderen, viser en amerikansk undersøgelse. Et universitet i Californien har siden 1920 jævnligt interviewet en gruppe på mere end 400 mennesker om deres holdninger til alt muligt. Og nu har professorparret Michele Dillon og Paul Wink som de første læst interviewene for at undersøge den religiøse udvikling gennem livet.
De grundige interviews er foretaget næsten hvert tiende år, så man kan undersøge om den halvfjerdsårige har ændret holdninger undervejs i livet siden teenageårene. Og det er ikke meget, mennesker forandrer sig, lyder konklusionen. Den halvfjerdsåriges religiøsitet ligner meget den fra de første voksen-år, men den havde et dyk, da personen var 40 til 50 år.
– Der er ændringer, men de er mere som stille ebbe og flod, end de er dramatiske forandringer, siger Wink i et interview i Dallas News.

Søgende frygter døden

Undersøgelsen har blandt andet fokuseret på forskelle mellem religiøst søgende og religiøst overbeviste. Når det gælder samfunds-engagement og offervilje over for trængende, er der ikke meget forskel på de to grupper. Det er der til gengæld, når det gælder forholdet til døden. Her er der langt mere frygt og usikkerhed i de søgendes svar, end der er hos de overbeviste.
KP