Alpha på universitetet

Tirsdag i forrige uge var der studiedag på Det Teologiske Fakultet i Århus om Alpha-kurserne og luthersk teologi.Ca. 60 deltog, deraf halvdelen fra pastoralseminariet i Århus. Graham Tomlin fra Holy Trinity Church i London og professor Viggo Mortensen var talerne. Senere var der en paneldebat mellem biskop Steen Skovsgaard, pastor Jørgen Jørgensen, lektor Peter Lodberg og Bent Arendt.
DR P1 var tilstede hele dagen, og Kaare Gade lavede en udsendelse til Folk og Kirke, som første gang blev sendt mandag i den forløbne uge. Trods en smule skepsis fra Folkekirken var der stor interesse for Alphas måde at formidle på. Der holdes Alpha-kurser i ca. 200 kirker i Danmark. Læs interviewet i denne avis med koordinatoren Bess Serner Pedersen.
Henri.