Landsbypræst blev årets teolog

Menighedsfakultetet har kåret sognepræst i Vorgod og Fjelstervang, Gert Nicolajsen, til årets teolog. Kåringen skete ved Menighedsfakultetets 40-års jubilæum i Århus lørdag den 15. september.

Gert Nicolajsen

Da Fakultetsleder Ingolf Henoch Pedersen begrundede valget af Gert Nicolajsen, lød det således:
– Vi vil udtrykke vores anerkendelse af det arbejde, som Gert gør som medlem af Præsteforeningen. Han har gjort sig særligt bemærket i forbindelse med Kirkeministeriets forslag om en ny dåbsanordning.
Her var Gert en af hovedmændene bag et ændringsforslag fra Præsteforeningen, der blandt andet gik imod talen om præsters pligt til at døbe alle, som måtte anmode om dåb.
Det var med til at bane vej for en ændring af ordlyden i den endelige anordning. Gert har vist, at det er muligt for folk med en klassisk kristendomsforståelse at opnå indflydelse på kirkens beslutninger og har med sit virke skabt stor respekt om sig selv og den liste, hvorfra han er valgt.
Ved siden af de opgaver, som Gert har påtaget sig på landsplan, gør han et fantastisk solidt arbejde i sine sogne, hvor han er meget vellidt som præst og en god forkynder, lød det fra fakultetslederen.

Fra kald til præst

Gert Nicolajsen er født i 1960 og tog efter studentereksamen en EDB-uddannelse.
Gert mødte imidlertid et stærkt kald til at læse teologi. Han begyndte derfor i 1983 et teologistudium på Århus Universitet og Menighedsfakultetet, som han i 1984 fortsatte på Københavns Universitet og Dansk Bibel-Institut. I 1991 blev Gert ordineret og indsat i sit embede i Vorgod og Fjelstervang. Gert er gift med Inge og har fire børn i alderen 17-22 år.

Engageret i kirkepolitik

Gert Nicolajsen er engageret i diverse kirkepolitiske udvalg, hvor han nyder andre præsters tillid.
I årene 1994-2005 var han tillidsmand for præsterne i Skjern provsti.
I 1997 var han kredsformand for præsterne i Varde, Ringkøbing og Skjern provstier.
I 2005 blev han valgt til præsteforeningens hovedbestyrelse, hvor han er hovedkasserer. Derudover er Gert med i en lang række udvalg i præsteforeningsregi.

Også lokalt engageret

Gert har trods sit store kirkepolitiske engagement ikke glemt, hvor han er præst:
– Her i sognet bor der 2600 mennesker, der er to kirker og en utrolig god opbakning omkring det kirkelige liv. Vi knytter til i Indre Mission og en af de 16-17 bibelkredse i sognet.
Vi har også et nært forhold til det lokale arbejde i Luthersk Mission og en god kontakt til forskelligt andet kirkeligt arbejde i sognet, beretter Gert.

Tidligere kåringer

I 2005 blev lektor Jens Bruun Kofoed fra Dansk Bibel-Institut kåret til Årets teolog, mens det i 2006 var biskop Steen Skovsgaard.
Med æren følger en check på 5.000 kr.
Schwartz