Ned til irakerne

Kirsten og Asbjørn Pedersen rejste i lørdags, den 1. september, til Irak for at arbejde som soldaterhjemsledere.

Troen driver Kirsten og Asbjørn Pedersen til soldaterne i Irak…

– Vi er parate til at tage til Irak, fordi vi tror, vi kan gøre en forskel i soldaternes hverdag, sige de to modige.
– Vore erfaringer fra Kosovo med soldaterne er lutter positive. ”Knejterne” hjalp os, når vi havde brug for det, og vi lagde øre til deres problemer og tanker, fortæller Asbjørn Pedersen.
I Kosovo fik de overrakt NATOs fortjenstmedalje efter indstilling fra lejrledelsen.
– Hvis vi var bange for at tage af sted, skulle vi blive hjemme, siger Kirsten.
– Vi har tillid til, at forsvaret orienterer løbende om farligheden. Vi er klar over risikoen og granatangrebene.
I Irak er de danske hærstyrker jo ellers taget hjem, men en mindre enhed og fire helikoptere fra flyvevåbnet er der stadig.
På stærk opfordring fra flyvevåbnet har KFUMs Soldatermission derfor besluttet at videreføre soldaterhjemmet dernede, selvom der nu kun er 55 danskere tilbage på den belastede mission.
– Var kristentroen ikke udgangspunkt for arbejdet som soldaterhjemsledere, var det ikke os. Det er derfor, vi tager af sted, siger Asbjørn Pedersen.
KFUMs Soldatermission har siden 1889 drevet soldaterhjem ved de danske kaserner. Nu er der 14 soldaterhjem i Danmark, et i Kosovo og et i Irak. Der er et soldaterhjem på vej til de danske soldater i Afghanistan. KFUMs Soldatermission har 13.000 soldatervenner, som støtter arbejdet. Årsbudgettet er 20 mio. og der er 65 ansatte.
HB/Henri.