Katolske evangelister

Kaare og Eva Maria Nielsen skal hjælpe katolske menigheder med at evangelisere. Efter en periode som menighedsleder i den katolske kirke i Herning er diakon Kaare Nielsen og hans kone, Eva Maria, blevet ansat af Den Katolske Kirke for at sætte evangelisering på dagsordenen i menighederne.

– Det handler primært om at føre mennesker til tro, siger diakon Kaare Nielsen, der sammen med sin kone, Eva Maria, skal hjælpe med evangelisering i Den Katolske Kirke i Danmark.

I løbet af fire år voksede menigheden i Herning fra 250 til 500 mennesker. Hovedparten af de nye kirkegængere var mennesker, der i forvejen var medlemmer, men ikke kom i kirken. Væksten skyldes bl.a. et målrettet arbejde blandt børn, unge og børnefamilier.
– For det første tror jeg, at Gud vil, at menigheden vokser – ikke kun antalsmæssigt, men også indadtil. For det andet ville menigheden det også – og det er en afgørende faktor. Vi har i menigheden altid haft en bøn om, at vi må opleve vækkelse efter Guds vilje. Jeg tror, det begynder der. Dernæst lagde vi vores arbejde an på, at det skulle have en evangeliserende effekt, siger Kaare Nielsen.
Kaare og Eva Maria Nielsen har således en række konkrete erfaringer fra Herning med sig til den tjeneste, de på søndag indsættes i ved højmessen i Sankt Ansgar Kirke i København.

”Fortabte får…”

Teksten, hvor Jesus taler om ”de fortabte får af Israels hus” står stærkt for Kaare Nielsen som udgangspunkt for det arbejde, han og Eva Maria skal i gang med.
– Gennem teksten talte Gud til mig om at forkynde evangeliet ind i de sammenhænge, vi allerede står i – altså blandt medlemmer, som ikke er aktive i kirken. Evangeliseringen må begynde i menigheden. Vi skal naturligvis også bevidstgøre menighedens medlemmer om, at de skal gå ud og nå folk. Men Teresa af Avila sagde: ”Du kan ikke tale om Gud, hvis du ikke taler med Gud.” Jeg må med andre ord komme til en personlig tro – og det ord er vi katolikker måske ikke så gode til – før jeg kan give noget videre. Derfor skal vi først ind i menighederne og ny-evangelisere, og dernæst må menighedens medlemmer så evangelisere i deres hverdag, f.eks. ved at bede for og tjene andre mennesker, siger Kaare Nielsen.

Pilotmenigheder

– Udgangspunktet er, at menighederne i bøn søger Guds vilje for, hvad de skal gøre i deres område, siger Kaare Nielsen.
I første omgang er det tanken, at Kaare og Eva Maria Nielsen skal arbejde i to pilotmenigheder. Men det betyder ikke, at de i deres virke er bundet til de to menigheder.
– Jeg tror, at Gud ønsker, at alle menigheder på tværs af konfessionelle grænser oplever vækst. Derfor ser jeg vores tjeneste ind i et økumenisk perspektiv. Den handler ikke primært om at vinde katolikker, men om at føre mennesker til tro, siger Kaare Nielsen.